Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Vad tycker du om vår webbplats? Svara gärna på vår korta undersökning.

Socialförsäkringar för frilansare

De flesta yrkesverksamma konstnärer frilansar, antingen som tidsbegränsat anställda, företagare eller både och – så kallade kombinatörer. Du som frilansar omfattas inte av  trygghetssystemet på samma sätt som den som är anställd. Här får du information om vad du behöver tänka på när det gäller ditt försäkringsskydd. 

Se över ditt försäkringsskydd

Tidsbegränsade anställningar varierar ofta i längd. Mellan anställningarna omfattas du inte av det trygghetssystem som ett kollektivavtal i anställningen innebär.  Sådana perioder kan pågå någon vecka upp till flera månader. Som frilansare med eller utan eget företag måste du därför själv se till att du har ett försäkringsskydd. Samtidigt är det bra att ha koll på försäkringsskyddet som det allmänna trygghetssystemet erbjuder.

För att veta vilket försäkringsskydd och vilket pensionssparande du behöver kan du utgå ifrån vilket skydd anställda har genom sina kollektivavtal. Planeringen handlar både om hur du kan dra nytta av socialförsäkringssystemet och hur du kan komplettera det med separata försäkringar.

Socialförsäkringssystemet gäller även dig som frilansar

Socialförsäkringssystemet gäller inte bara anställda konstnärer. Det gäller även dig som frilansar när du betalar skatt för dina intäkter för uppdrag. Det kan vara inkomster från ett eget företag eller genom till exempel en extern faktureringsservice. Det är framför allt egenavgiften i skatteinbetalningen som ger dig tillgång till socialförsäkringarna. Principen är att ju högre intäkter och inkomst du betalar skatt för, desto högre ersättning har du rätt till enligt socialförsäkringssystemet.

Dessa försäkringar ingår i de allmänna socialförsäkringarna om villkoren är uppfyllda:

 • Föräldraförsäkring när du får barn.
 • Sjukförsäkring när du blir kort eller långvarigt sjuk.
 • Arbetsskadeförsäkring om du råkar ut för en olycka eller skadas i ditt arbete.
 • Allmän pension när du pensionerar dig.
 • Bostadsbidrag om du är låginkomsttagare och behöver bidrag för att klara av din
  boendekostnad.
 • Arbetslöshetsersättning om du är medlem i en a-kassa och uppfyller vissa villkor.

För att du ska få ut maximal föräldraförsäkring och sjukförsäkring finns det olika beloppstak, och olika sätt att beräkna hur stort ersättningsbeloppet blir. Föräldraförsäkringen och sjukförsäkringen baserar sig på din sjukpenninggrundande inkomst, SGI.

Andra försäkringar för frilansare

För att ditt försäkringsskydd ska bli heltäckande måste du se till att komplettera det på egen hand. Det handlar dels om försäkringar för dig som person, dels egendoms- och reseförsäkringar. Ofta tänker frilansaren bara på att försäkra sin egendom eller den lokal man bedriver sin verksamhet i, men det behövs även försäkringar som skyddar personen själv, firman och de efterlevande om olycka,
sjukdom eller dödsfall inträffar. Här följer några personförsäkringar som kan vara bra att teckna:

 • Om du råkar ut för en olycka ger den här försäkringen dig ersättning för bland annat

  • inkomstbortfall
  • sjukvårdsbehandling
  • olika hjälpmedel vid rehabilitering
  • medicinsk eller ekonomisk invaliditet.
 • Genom socialförsäkringssystemet får du bara en del av den inkomst du förlorar om du blir sjuk. Med en sjukförsäkring kan du få utökad ersättning för förlorad arbetsinkomst under din sjukskrivning. En sjukförsäkring bör du teckna så snabbt som möjligt och medan du är frisk. Sjukdomar du redan har täcks nämligen inte av försäkringen.

 • Genom att teckna en sjukvårdsförsäkring garanteras du direkt vård eller rehabilitering vid sjukdom eller skada.

 • Långvarig sjukskrivning innebär ofta att dina intäkter som frilansare sjunker kraftigt. Samtidigt är dina kostnader för din verksamhet desamma som tidigare. Med en sjukavbrottsförsäkring kan du få ersättning för olika fasta kostnader som lokalhyra och kostnader för bokföringshjälp, it och telefoni.

 • En livförsäkring innebär att du ger din familj en viss ekonomisk trygghet om du skulle avlida. Ersättningens storlek avgörs av hur hög premie du väljer att betala. Försäkringsskyddet för din egendom handlar om din arbetsutrustning eller arbetsredskap eller den
  lokal som du bedriver verksamheten i.

Teckna försäkringsskydd för ditt förtag

Många tror att hemförsäkringen gäller för ett arbetsrum man har inrättat i hemmet eller för arbetsresor, men så är det inte. Hemförsäkringen gäller bara för privat bruk och omfattar inte arbetsrelaterade skador. Det innebär att arbetsdatorn du jobbar på, konstnärsateljén med all din målarutrustning, ditt musikinstrument, resan du gör för fotograferings- eller skådespelaruppdraget och redskapen som du behöver i din dagliga träning som dansare saknar försäkringsskydd om du inte tecknar separata försäkringar.

De försäkringar du har tecknat bör du se över regelbundet för att vara säker på att de fyller ditt behov och gäller om någonting har förändrats under året. Förändringar som kan påverka försäkringsskyddet kan exempelvis vara

 • höjd årsinkomst
 • att du har investerat i ny utrustning
 • att du har gift dig eller fått barn.

Många försäkringsbolag erbjuder ett försäkringspaket som innehåller en företagsförsäkring och en tjänstereseförsäkring för frilansare med eget företag:

Företagsförsäkring

En företagsförsäkring är oftast en ren egendomsförsäkring. Den ger bland annat rätt till ersättning när din arbetsutrustning går sönder eller din arbetslokal drabbas av översvämning eller brand. En företagsförsäkring bör även innehålla en ansvarsförsäkring om du åsamkar någon annan skada genom din verksamhet och en allriskförsäkring för plötsligt oförutsedda händelser som inte täcks av andra försäkringar. En viktig del i företagsförsäkringen kan även rättsskyddet bli, om du av någon anledning råkar ut för en rättslig process och behöver engagera juridisk hjälp.

Tjänstereseförsäkring

Den reseförsäkring som du kanske har genom din privata hemförsäkring gäller inte för resor som du genomför i ditt arbete. Bedriver du den typen av verksamhet som innebär att du reser en del kan en tjänstereseförsäkring ge dig ersättning för utrustning som skadas under resan eller om du själv skadas.

Här hittar du mer information om socialförsäkringar

Försäkringkassan

Här finns det information för dig som är egenföretagare och kombinatör, om ditt försäkringsskydd och vad din ersättning baseras på.

Pensionsmyndigheten

Läs mer om pensionssystemet på Pensionsmyndigheten.

Verksamt

Läs mer på Verksamt om socialförsäkringssystemet för frilansare inom scenkonstområdet. Här får du veta vilka försäkringar du kan behöva som frilansare med egen firma.