Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Vad tycker du om vår webbplats? Svara gärna på vår korta undersökning.

Skatteregler för bidrag

Vilka regler gäller när du får projektbidrag från Konstnärsnämnden? 

Konstnärsnämndens projektbidrag är speciellt eftersom det är ett ekonomiskt bidrag till konstnären för att möjliggöra en specifik konstnärlig idé eller projekt. Projektbidraget har därmed en tydlig motprestation som krav och är därför skattepliktigt.  

Observera: Konstnärsnämndens projektbidrag betalas enbart ut till fysiska personer och inte till juridiska personer som aktiebolag eller föreningar. En enskild firma är ingen juridisk person och bidraget tar du upp som inkomst av näringsverksamhet.

Däremot betalas Kulturbryggans bidrag endast ut till juridiska personer och tas då upp som en intäkt.

Ansvar, omkostnader, skatt och deklaration

Den som söker bidraget tar ansvar: Om ni är flera involverade i ett projekt så betalas projektbidraget endast ut till den konstnär som ansökt om och beviljats bidraget, eller till dennes enskilda firma. Den konstnär som ansökt är i sin tur ansvarig för att betala ut eventuella arvoden eller lön till övriga medverkande och ska stå för andra omkostnader som material och hyror. Konstnärsnämnden skickar kontrolluppgift till Skatteverket på hela beloppet som betalats ut, vilket sedan syns i uppgifterna för inkomstdeklarationen.

Näringsverksamhet och F-skatt: För den som har näringsverksamhet och är godkänd för F-skatt betalas hela bidraget ut som en klumpsumma och deklareras då som en intäkt i näringsverksamheten. Mottagaren ska göra avdrag för omkostnaderna och betalar skatt och socialavgifter på nettoinkomsten.

Observera: Andra offentliga projektbidrag från till exempel kommun eller regioner delas däremot ut till enskilda firmor eller juridiska personer. Projektbidraget är då en näringsverksinkomst och ska redovisas som det.

Skatt på bidrag

Om du har enskild firma ska du ta upp projektbidrag som inkomst av näringsverksamhet. Du gör sedan avdrag för de kostnader som tillhör projektet. Det eventuella överskottet blir en del av hela verksamhetens överskott som du betalar skatt och egenavgifter för.

Om du inte har egen verksamhet betalar Konstnärsnämnden arbetsgivaravgifter och preliminärskatteavdrag på den del av projektbidraget som du budgeterat för din arbetsinsats.

Aktiebolag: Har du aktiebolag tar du emot Konstnärsnämndens projektbidrag som privatperson. Du behöver sedan göra en överföring till ditt aktiebolag.

Förening: Om du har tagit emot ett bidrag till ett projekt som du driver med flera i till exempel en förening kan du göra en överföring föreningen.

Ingen moms på projektbidrag

Det tillkommer ingen mervärdesskatt, moms, på Konstnärsnämndens och Kulturbryggans projektbidrag. Du ska alltså beräkna utgifterna i projektbudgeten inklusive moms.

Du får lyfta all ingående moms på inköpen för det aktuella projektet om du har momspliktig verksamhet. Detta gäller under förutsättning att inköpen har ett direkt och omedelbart samband med den momspliktiga verksamheten för vilken du ska redovisa moms.

 • När mottagaren av projektbidraget inte har enskild firma, det vill säga inte är godkänd för F-skatt, drar Konstnärsnämnden preliminär skatt och betalar sociala avgifter för den del av projektbidraget som angetts som lön eller ersättning. Denna del deklarerar du som lön i din inkomstdeklaration. Den del av projektbidraget som rör omkostnader ska du särskilt redovisa till Skatteverket och be att få avdrag för annars är även den delen skattepliktig.

  Observera: Se till att ha kvitton kvar om Skatteverket skulle göra en kontroll.

  Aktiebolag eller förening: Om du mottagit Konstnärsnämndens projektbidrag som privatperson och har ett aktiebolag eller om projektet ska genomföras med andra i en förening så kan bidraget överföras från dig som privatperson till den juridiska personen, aktiebolaget eller föreningen. Du gör då avdrag för bidraget och ska inte visa i din egen deklaration hur aktiebolaget eller den ideella föreningen har använt pengarna.

  Skatteverket kan ställa frågor. Förbered dig på att Skatteverket kan ställa frågor eftersom du yrkar på avdrag i din inkomstdeklaration. Viktigt:

  • Se till att du kan styrka överföringen.
  • Upprätta en skriftlig överenskommelse eller ett avtal mellan dig som fysisk person och den juridiska personen.
  • Skriv en faktura.

  En juridisk person, till exempel en förening, har möjlighet att rulla över ett beskattningsår för att matcha framtida utgifter inom projektet till exempel i de fall ett projekt skjuts upp eller försenas. Här gäller bokföringsmässiga grunder, alltså inte kontantmetoden.

  Känner du dig osäker kontakta Skatteverket för att få reda på vad som gäller för just dig.

 • Om du inte hinner använda hela projektbidraget under det året som bidraget betalats ut kan du till Skatteverket yrka på att få redovisa den del du inte hunnit förbruka till kommande år för matchning mot framtida utgifter inom projektet.

  Företagare kan periodisera sitt bidrag: Det är inga problem med detta om du är företagare då kan du periodisera bidraget, eller det som är kvar, till kommande år.

  Kontantmetoden gäller för privatpersoner: Om du tar emot Konstnärsnämndens projektbidrag som privatperson, gäller principen att skatt ska betalas på hela beloppet det år projektbidraget betalas ut. Det brukar kallas för kontantmetoden. Det är en nackdel skattemässigt om du har utgifter för projektet under nästkommande år. Då har du ingen möjlighet att dra av de framtida utgifterna.

  Du måste alltid deklarera ditt bidrag: Även om du inte har enskild firma eller har fört över bidraget till en juridisk person som aktiebolag eller förening måste du deklarera projektbidraget och redovisa alla kostnader för projektet. Blir det ett överskott redovisas dessa som pensionsgrundad inkomst, som du själv betalar skatt och sociala avgifter, så kallade egenavgifter på.