Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Nya regler vid sjukdom

Nya regler vid sjukdom

Staten tar tillfälligt hela kostnaden för alla sjuklönekostnader från och med april 2020. Även egenföretagare ersätts genom att de får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14.

Ersättning till arbetsgivaren för sjuklönekostnader för anställda

Sjuklöneperioden är de första 14 kalenderdagarna vid ett sjukdomsfall. Under sjuklöneperioden är arbetsgivaren ansvarig för utbetalning av sjuklön till anställda vid sjukdom. Arbetsgivaren ersätts fullt ut från Försäkringskassan för sina sjuklönekostnader. Stödet gäller till den 30 september.

Läs mer på Försäkringskassan

Ersättning från första sjukdagen, karensavdrag

Ersättningen för den första sjukdagen, som ursprungligen skulle ha gällt till 31 maj, föreslås förlängas i fyra månader till den 30 september. Samtidigt höjs schablonersättningen med 104 kronor från den 1 juni. Det innebär att den som varit sjuk och får ett karensavdrag på lönen kan söka en schablonersättning om 804 kronor från Försäkringskassan från det datumet.

Läs om hur man räknar ut karensavdrag på Tillväxtverket

Läs mer på Försäkringskassan

Karens och sjukpenning för egenföretagare

Enskilda näringsidkare och delägare  i handelsbolag som är fysiska personer har som huvudregel 7 dagars karens, men 1, 14, 30, 60 eller 90 dagars karens finns också som alternativ.

Enligt de nya reglerna får du som egenföretagare sjukpenning för sjukperiodens första 14 dagar oavsett val av antal karensdagar. Sjukpenningen är ett schablonbelopp på 804 kr/dag oavsett vilken sjukpenninggrundande inkomst du har. Stödet har förlängts fram till 30 september.

Läs mer på Försäkringskassan

Ansök om ersättning för karens på Försäkringskassan

Både anställd och egenföretagare

Är du både anställd och egenföretagare får du endast sjukpenning enligt en av ovanstående regler, inte enligt båda.

Läkarintyg

Under våren fattade Försäkringskassan beslut om att tillfälligt ändra hanteringen av tidsgränserna för läkarintyg vid ansökan om sjukpenning och ersättning för vab. Syftet var att avlasta sjukvården som hade ett mycket högt tryck under pandemin.

 Efter dialog med andra aktörer bedömer Försäkringskassan nu att vården har kapacitet att hantera utfärdandet av läkarintyg och återgår därför till ordinarie hantering av ansökningar och tidsgränser. Återgången gäller från och med den 1 november 2020.

Läs mer på Försäkringskassan

Smittbärarpenning

Covid-19, sjukdomen som orsakas av coronaviruset räknas som en allmänfarlig sjukdom. Om du inte får arbeta på grund av att du är smittad eller kan vara smittad av en allmänfarlig sjukdom kan du få smittbärarpenning från Försäkringskassan. Du kan också ha rätt till ersättning för resor som du behöver göra, till exempel i samband med läkarundersökningar.

Ett läkarintyg som visar att du inte får arbeta på grund av risken för smitta krävs från första dagen.

Ovanstående gäller både om du är anställd (exempelvis i ditt eget aktiebolag) och om du är egenföretagare (enskild näringsverksamhet och handelsbolag).

Läs mer på Försäkringskassan för dig med enskild firma

Läs mer på Försäkringskassan för dig med aktiebolag

Uppdaterad: 2020-10-26 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se