Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Korttidsarbete

Korttidsarbete

Korttidsarbete – tidigare kallat korttidspermittering – innebär att en anställd tillfälligt går ned i arbetstid och lön på grund av ekonomiska svårigheter med anledning av coronaviruset. Kostnaden delas mellan den anställde, arbetsgivaren och staten. Det finns tre nivåer: Arbetstidsminskning med 20, 40 eller 60 %. Det gäller retroaktivt från och med 16 mars 2020.

Under perioden maj, juni och juli ska arbetsgivare ha möjlighet att ansöka om stöd för korttidsarbete för upp till 80 procent av arbetstiden. Detta gäller även för dig som redan har ansökt om stöd.

Anställda konstnärer

Syftet med korttidsarbete är att drabbade företag, exempelvis teatrar, inte ska behöva säga upp anställda konstnärer, exempelvis skådespelare.

Yrkesverksamma konstnärer med företag med anställda

Har du anställda i ditt företag som konstnär kan du använda korttidsarbete för att slippa säga upp dina anställda på grund av Covid-19.

Läs mer om korttidsarbete på Tillväxtverket

Korttidsarbete för dig själv

Bestämmelserna om korttidsarbete gäller även arbetsgivaren och dennes familj under förutsättning att de är anställda i företaget. Det innebär att du kan korttidspermittera dig själv om du är anställd i ditt eget aktiebolag. Likaså om du är företagsledare (och anställd) i en ekonomisk förening, ideell förening eller i en stiftelse.

Det går dock inte i enskild näringsverksamhet eller handelsbolag, eftersom du där som ägare/bolagsman inte räknas som anställd, inte heller din make eller maka. Däremot gäller det de anställda du har i din enskilda näringsverksamhet eller i ditt handelsbolag.

Jämförelsemånaden

För att få stöd ska den anställda varit anställd hos arbetsgivaren tre månader före den aktuella månaden och med samma eller högre sysselsättningsgrad som under stödmånaden. För dig som har eget företag tittar man på lönen under jämförelsemånaden och att du redovisat arbetsgivaravgifter för den lönen. Du kan alltså inte få stöd om du först nu börjar ta ut lön, oavsett om du har lagt ner mycket arbete innan.

Ansökan till Tillväxtverket

Stödet lämnas till arbetsgivare efter godkännande av Tillväxtverket. På Tillväxtverkets hemsida kan du läsa om villkoren samt hur du gör ansökan. Du kan söka stödet från och med 7 april.

Korttidspermittering kan i dag beviljas som längst i nio månader i följd. Regeringen kommer föreslå att den tidsgränsen tillfälligt tas bort under perioden fram till den 30 juni 2021. I praktiken innebär det att korttidspermitteringar som har beviljats under 2020 kommer kunna förlängas med upp till ytterligare sju månader, eller som längst till 30 juni 2021. De aviserade förslagen kommer tidigt nästa år att överlämnas i en ändringsbudget för 2021.

Ansök om stöd för korttidsarbete

Uppdaterad: 2020-11-11 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se