Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Vad tycker du om vår webbplats? Svara gärna på vår korta undersökning.

Stöd och hjälp till dig som utsatts

Brottsoffer, anhöriga och vittnen kan få olika typer av stöd.

Att bli utsatt för hot, våld och trakasserier kan vara mycket känslosamt och skapa stark rädsla. Du kan därför behöva stöd och hjälp. Här kan du läsa mer om vart du kan vända dig.

Tystna inte

Tystna inte är en webbplats för dig som utsatts för hot och hat.

Brottsoffermyndigheten ger råd och stöd

Brottsoffermyndigheten främjar brottsoffers rättigheter och uppmärksammar deras behov och intressen. Brottsoffermyndigheten har det rikstäckande ansvaret för bland annat brottsskadeersättning. Det finns över 75 lokala brottsofferjourer med totalt 1 400 frivilliga volontärer och över 100 anställda som arbetar över hela landet. De ger stöd, råd och hjälp till brottsoffer, anhöriga och vittnen.

Vänd dig till Brottsofferjouren för att få

  • rådgivning och stödsamtal
  • information om hur en polisanmälan går till
  • information om rättsprocessen
  • stöd i samband med en rättsprocess
  • hjälp i kontakten med myndigheter och försäkringsbolag.

Kontakta Brottsofferjouren

Kontakten med Brottsofferjouren är avgiftsfri och skyddad av tystnadslöfte. Du kan vara anonym; du behöver alltså inte uppge ditt namn.

Telefoncentral för en första hjälp: 0200-21 20 19

Språkstöd på ditt modersmål: 0200-21 20 19

Servicetelefon: 090-70 82 00  (vardagar 9–15)

Ring servicetelefonen om du har frågor om ekonomisk kompensation eller sådant som rör dina rättigheter vid en rättegångsprocess.