Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Vad tycker du om vår webbplats? Svara gärna på vår korta undersökning.

Definitioner: hot, våld och trakasserier, näthat

Är förtal ett hatbrott? Vad räknas som brott enligt lagen? Vad är skillnaden mellan trakasserier och hot? Här reder vi ut begreppen. 

Hatbrott – hets mot folkgrupp och olaga diskriminering

Hatbrott avser brotten hets mot folkgrupp och olaga diskriminering. Det kan även vara andra brott där ett motiv för brottet har varit att kränka en person, en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer på grund av

 • ras
 • hudfärg
 • nationellt eller etniskt ursprung
 • trosbekännelse
 • sexuell läggning
 • könsöverskridande identitet eller uttryck
 • eller annan liknande omständighet.

Observera: Du måste inte passa in på någon av dessa beskrivningar för att bli offer för ett hatbrott. Det räcker med att gärningspersonen tror att du har någon av egenskaperna.

Näthat – hatbrott som sker via it-teknik

Näthat är inte ett juridiskt begrepp eller ett brott enligt lagen, utan syftar på alla hatbrott som sker via it-teknik. Näthat är därmed ett samlingsnamn som omfattar olika former av brott, till exempel:

 • olaga hot
 • ofredande
 • förolämpning
 • förtal
 • kränkande fotografering
 • hets mot folkgrupp
 • brott mot personuppgiftslagen (PUL)
 • sexuellt ofredande.

Anmäl till polisen

Hot och trakasserier på nätet drabbar inte bara unga utan är ett brett samhällsproblem. Det är viktigt att du polisanmäler även om du är osäker på om det som hänt är ett brott. Och gör det snabbt – då är det lättare för polisen att utreda. Läs mer på Polisens webbplats.

Näthatshjälpen

Här söker du information eller tips om du eller någon du känner har blivit utsatt för näthat.

Trakasserier syftar till att kränka

Skillnaden mellan trakasserier och hot är att trakasserier syftar till att kränka medan hot syftar till att skrämma. Brottsförebyggande rådet beskriver trakasserier som att du vid upprepade tillfällen till exempel blir förföljd av någon, eller får oönskade besök, telefonsamtal eller meddelanden. Trakasserier och sexuella trakasserier är två former av diskriminering.

Olaga förföljelse, stalkning: En gärningsperson begår upprepade brottsliga handlingar mot en person. Anmäl förföljelsen till polisen snarast och undvik kontakter med gärningspersonen. Om du blir utsatt för stalkning  innebär det att du blir utsatt för upprepade brottsliga handlingar. Det kan handla om att du blir trakasserad eller förföljd vid upprepade tillfällen av någon som hotar dig, gör ovälkomna besök, ringer upprepade gånger eller skickar brev eller e-post med kränkande innehåll.

Ett allvarligt hot kallas olaga hot

För att ett hot ska vara ett brott, ett så kallat olaga hot, ska det vara allvarligt menat. Polisen beskriver olaga hot så här:

Olaga hot innebär att någon hotar att skada dig eller din egendom. Hotet som riktas mot dig kan även omfatta andra personer, djur eller föremål som har stor betydelse för dig. Gör en polisanmälan om du blivit utsatt för hot som upplevs som allvarligt.

 Våld – någon skadar en annan

Med våld menas att en person skadar en annan fysiskt eller psykiskt. I den juridiska definitionen ingår en rad olika brott, från misshandel till mord.

Våld som hatbrott: När våld är ett uttryck för hat på grund av någons nationella eller etniska tillhörighet, religiösa uppfattning eller sexuella läggning är det ett hatbrott.

Har du blivit utsatt för misshandel är det viktigt att du anmäler det. Misshandel kan ske på många olika sätt i olika sammanhang.