Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Vi vill veta vad just du tycker! Svara gärna på vår korta webbundersökning.

Ansvar och förebyggande arbete

Hur kan man förebygga risken för hot, våld och trakasserier? Och vems är ansvaret? Här hittar du information och länkar som hjälper till att klargöra dessa frågor. 

Arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön

Om du är anställd är det din arbetsgivare som har ansvar för att förebygga risken för hot, våld och trakasserier så långt det är möjligt. De flesta konstnärer är egenföretagare eller arbetar med enskilda uppdrag med olika arbetsgivare. Hos enskilda uppdragsgivare i tillfälliga konstellationer kan det finnas oklarheter kring arbetsmiljöansvaret, men även hos etablerade företag och organisationer. Läs om arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön på Arbetsmiljöverkets webbplats.

Handbok om förebyggande arbete

Säkerhetspolisen tagit fram en handbok om hur man kan arbeta med förebyggande åtgärder och skyddsåtgärder. Handbokens fokus är att förhindra eller avstyra hotfulla situationer. Här hittar du bland annat råd om sociala medier och hur du ska agera i en hotfull situation.

Undersökning om hot och våld

I Brottsförebyggande rådets undersökning Hot och våld, om utsatthet i yrkesgrupper som är viktiga för det demokratiska samtalet, finns checklistor för att bedöma risker. Med hjälp av dessa kan man bedöma riskerna utifrån graden av medieexponering och hur kontroversiellt innehållet är.