Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Vad tycker du om vår webbplats? Svara gärna på vår korta undersökning.

Hot och hat i yrkeslivet

Läs om hur du anmäler hot, våld och trakasserier, var du kan få stöd och om förbyggande insatser.

Hero Bakgrundspattern

Hot och hat i yrkeslivet är frågor som får allt större uppmärksamhet i samhället och i medierna. Yrkesgrupper med stor offentlig synlighet är ofta utsatta. Särskilt de som förknippas med fri åsiktsbildning och offentlig debatt, som journalister, förtroendevalda och konstnärer.

Anmäl alltid hot, våld och trakasserier till polisen

Om du utsatts för hot, våld och trakasserier är det viktigt att du anmäler detta till polisen så snabbt som möjligt. Låt polisen avgöra om du har utsatts för ett brott eller inte. Var tydlig med hotet skett i din yrkesutövning som konstnär, eftersom polisen kallar detta för demokratibrott. Det ger polisen helt andra möjligheter att hantera din anmälan.

 • Ring 112 om händelsen är akut och du eller någon annan svävar i fara.
 • Ring 114 14  eller anmäl händelsen på närmaste polisstation om händelsen inte är akut.
 • Anmäl stöld och bedrägeri digitalt på polisens webbplats.
 • Var noga med att anmäla händelsen till din arbetsgivare och ditt skyddsombud om du är anställd eller arbetar på uppdrag. Arbetsgivaren har enligt arbetsmiljölagen ansvar för arbetsmiljön. Det innebär bland annat att förebygga risken för hot, våld och trakasserier så långt det är möjligt.

  • Spara information om händelsen, till exempel skärmdumpar, länkar, e-post och sms. Dokumentationen är viktig som bevisning vid en eventuell rättegång.
  • Dokumentera medicinska skador genom att gå till en läkare.
  • Dokumentera skador på föremål eller liknande.
  • Hänvisa till personer som kan ha hört eller sett något som kan vara viktigt för händelsen.

Anmäl till polisen

På polisens webbplats finns information och länkar om hur du anmäler ett brott och vad som händer efter anmälan. Läs om ersättning och skadestånd eller stöd från samhället. Du hittar även ordförklaringar och svar på frågor.

Länkar för den som utsatts för hot och hat

Här hittar du en samling länkar om hur du anmäler, var du kan få stöd och om förebyggande arbete.