Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Vad tycker du om vår webbplats? Svara gärna på vår korta undersökning.

Ekonomisk och ideell förening

Om ni är fler som ska driva en gemensam konstnärlig verksamhet så kan ni starta en ekonomisk eller ideell förening.

Ekonomisk förening

En ekonomisk förening bildas av minst tre personer som blir medlemmar i föreningen. Det kan vara fysiska eller juridiska personer. Medlemmarnas ekonomiska ansvar är begränsat till insatt kapital som kan variera från 1 krona och uppåt.

En ekonomisk förening

  • är en egen juridisk person med eget organisationsnummer
  • ska vara registrerad hos bolagsverket för att anses vara bildad
  •  ska ha revisor men denne behöver inte vara kvalificerad revisor, auktoriserad eller godkänd
  • ska upprätta en årsredovisning varje år.

Observera: Mindre ekonomiska föreningar behöver inte skicka in årsredovisningen till Bolagsverket, men begär någon att få en årsredovisning ska du kunna skicka den. Årsredovisningen är alltså offentlig.

Ta ut lön och få utdelning på vinsten

Som arbetande medlem i föreningen betraktas du som anställd och kan ta ut lön. Som medlem finns det även möjlighet att få utdelning på föreningens vinst i form av återbäring eller efterlikvid. Om du har enskild firma eller driver ett företag så kan du också fakturera föreningen för ditt arbete. Tänk på att din sjuk- och föräldrapenning då beräknas utifrån den verksamhet du själv driver.

Ideell förening

När flera yrkesverksamma konstnärer driver en gemensam konstnärlig verksamhet eller ett längre projekt gör de ofta det genom en ideell förening.

En ideell förening behöver normalt inte registreras hos någon myndighet. När en grupp startar en ideell förening för att driva en gemensam konstnärlig verksamhet kan gruppmedlemmarna antingen vara anställda av föreningen eller så kan var och en av medlemmarna fakturerar den ideella föreningen genom sina respektive enskilda firmor eller företag

Lön, moms och trygghetssystem

Om medlemmarna eller andra personer som arbetar med föreningen anställs kan de få lön för sitt arbete. Då är den ideella föreningen arbetsgivare och ska registreras hos Skatteverket som ger föreningen ett organisationsnummer. Då bör man även registrera föreningen hos Bolagsverket. Samma bestämmelser för moms gäller för den här typen av ideella föreningar som för övriga företag.

Som anställd av föreningen är lönen den inkomst som ligger till grund för ersättningar som sjuk- och föräldrapenning, pension och a-kassa.

Tänk på att en näringsdrivande ideell förening, där medlemmarna gynnas ekonomiskt, förmodligen har övergått till att bli en ekonomisk förening. Mer information om bland annat detta får du via länkarna.

Andra myndigheters information om ekonomisk och ideell förening.

Läs mer om vad ni ska tänka på när ni startar och driver en förening.