Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Vad tycker du om vår webbplats? Svara gärna på vår korta undersökning.

Olika typer av inkomster

Som yrkesverksam konstnär kan du få din inkomst på flera olika sätt. Här reder vi ut begreppen. 

Inkomst av konstnärlig, litterär eller annan kulturell verksamhet kan vara inkomst av

  • näringsverksamhet
  • tjänst
  • hobbyverksamhet.

I vissa fall kan du också bli beskattad för inkomst av kapital.

Inkomst av näringsverksamhet

När den konstnärliga, litterära eller kulturella verksamheten drivs yrkesmässigt – det vill säga självständigt, varaktigt och med vinstsyfte – ska din inkomst tas upp som intäkt av näringsverksamhet.

Ibland kan det vara svårt att avgöra om en inkomst är inkomst av tjänst eller ska räknas till näringsverksamhet.

Inkomst av tjänst

Lön, sjuklön, sjukpenning, pension och alla förmåner som du får från arbetsgivare, uppdragsgivare eller ersättning till exempel från Försäkringskassan beskattas som inkomst av tjänst. Det spelar ingen roll om arbetet är tillfälligt eller varaktigt.

Blandad inkomst

Det går att ha inkomst av tjänst och näringsverksamhet parallellt, vilket är vanligt för konstnärer. Det brukar benämnas som att man är en kombinatör.

Du kanske är anställd som bildlärare och får lön för det jobbet samtidigt som du har ett uppdrag som frilansande konstnär för att utföra en offentlig utsmyckning. Eller skådespelare som varvar anställningar med egna projekt som bedrivs i egen näringsverksamhet.

Hobbyverksamhet

Hobbyverksamhet är något som inte är din huvudsakliga sysselsättning. Om du bara räknar med att få några enstaka uppdrag ses det inte som näringsverksamhet, även om uppdragen är självständigt utförda och vinstsyfte finns. Sådana tillfälliga inkomster är normalt hobbyinkomster eller tjänsteinkomster.

Du deklarerar överskott av hobbyverksamhet som inkomst av tjänst och du betalar själv dina sociala avgifter. Har du underskott deklarerar du inte detta alls.
Även vissa stipendier kan vara skattepliktiga som inkomst av tjänst. Det gäller främst periodiska stipendier som utbetalas under en längre tid än två år i följd.

Inkomst av kapital

Ränta, aktieutdelning eller hyra vid uthyrning är exempel på inkomst av kapital. Det betyder att du som har inkomst av tjänst och till exempel får in hyra för utrustning du har lånat ut kan bli beskattad i inkomstslaget kapital.

Om du däremot bedriver näringsverksamhet och inom ramen för denna har investerat pengar i utrustning som du hyr ut tas hyran upp som en intäkt i näringsverksamheten.

Skatteverket om kulturell verksamhet

Inkomst av konstnärlig, litterär eller annan kulturell verksamhet kan antingen räknas som anställningsinkomst, hobbyinkomst eller näringsverksamhet.