Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Vad tycker du om vår webbplats? Svara gärna på vår korta undersökning.

Ditt företag och våra stipendier och bidrag

Konstnärsnämndens stipendier och bidrag går till den enskilde konstnären.

Observera: Konstnärsnämndens stipendier och bidrag betalas bara ut till fysiska personer och inte till juridiska personer som aktiebolag eller föreningar.

Enskild firma är ingen juridisk person utan det är du som är godkänd för F-skatt. Ditt beviljade bidrag tar du upp som inkomst av näringsverksamhet i din deklaration. Bidraget har en tydlig motprestation som krav och är därför skattepliktigt. Du ska göra avdrag för omkostnaderna och betalar skatt och socialavgifter på nettoinkomsten.

Om du driver ett aktiebolag kan du göra en “överföring till juridisk person”, det vill säga du för över pengarna till aktiebolaget.

Stipendier tillfaller alltid en fysisk person. Det är med andra ord du som tar emot pengarna.

Kulturbryggan

Fröpengar och projektbidrag inom Kulturbryggans program betalas ut till både fysiska personer (enskilda firmor) och juridiska personer (föreningar, företag och privata stiftelser).

Andra offentliga projektbidrag

Projektbidrag från andra myndigheter och förvaltningar har andra regler om hur bidraget kan betalas ut, ofta inte till dig som privat person men till enskild firma, företag eller förening. Ta reda på vad som gäller för det projektbidraget du eller ni söker.

  • Om ni är flera involverade i ett projekt så betalas projektbidraget endast ut till den konstnär som ansökt om och beviljats bidraget eller till dennes enskilda firma. Om du har beviljats ett projektbidrag från Konstnärsnämnden som ska gå till ett projekt som du driver tillsammans med andra i en förening kan du göra en överföring från dig som privatperson till föreningen.

    Den konstnär som ansökt är i sin tur ansvarig för att betala ut eventuella arvoden eller lön till övriga medverkande och ska stå för andra omkostnader som material och hyror. Konstnärsnämnden skickar kontrolluppgift till Skatteverket på hela beloppet som betalats ut, vilket sedan syns i uppgifterna för inkomstdeklarationen.

  • En organisation, som bland annat kan sluta avtal, äga egendom, ha fordringar eller skulder och vara part i domstol. Till exempel ett aktiebolag, ett handelsbolag, en förening, en stiftelse, ett dödsbo, ett konkursbo eller en kommun.

Skatter, deklaration och trygghetssystemet

Här kan du läsa hur du ska hantera skatter och deklarera när du fått ett stipendium eller ett bidrag. Du hittar också information om hur trygghetssystemet fungerar för dig som yrkesverksam konstnär.

Stipendier och skatter

Här hittar du bland annat information om vad som gäller ditt stipendium och skatter.

Projektbidrag och skatter

Här hittar du bland annat information om vad som gäller ditt bidrag och skatter.

Att deklarera stipendier och bidrag.

Här hittar du exempel på hur du deklarerar stipendier och bidrag. Det finns även exempel på ifyllda deklarationsblanketter.

Trygghetssystemet och stipendier och bidrag

Konstnärsnämndens stipendier och projektbidrag ingår inte i beräkningen för SGI. Du behåller ditt stipendium eller projektbidrag om du blir sjuk eller föräldraledig.

Konstnärsnämndens stipendier och bidrag för yrkesverksamma konstnärer.

Här hittar du länkar till de olika stipendier och bidrag som du som yrkesverksam konstnär kan söka.

Stipendier och bidrag för yrkesverksamma konstnärer

Som yrkesverksam konstnärer inom alla konstområden kan du söka stipendier och bidrag från Konstnärsnämnden