Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Förbättringar i a-kassan

Förbättringar i a-kassan

Kraven för att få a-kassa sänks, både vad gäller hur mycket du behöver ha arbetat och hur länge du behöver ha varit medlem i en a-kassa.

Medlemsvillkoret förkortas

Medlemsvillkoret kan uppfyllas snabbare genom att det sänks till 3 månader från tidigare 12 månader. Det gäller både dig som är anställd och dig som är företagare. Den förkortade kvalifikationstiden även för dig som redan har blivit medlem i en a-kassa innan utbrottet av coronaviruset, och som beviljas en ersättningsperiod efter ikraftträdandet.

Arbetsvillkoret sänks

Arbetsvillkoret sänks till 60 timmar i månaden under sex månader, eller 420 timmar under sex sammanhängande månader och då minst 40 timmar under var och en av dessa månader. Därmed blir det enklare för dig som varit timanställd eller arbetat deltid att få ersättning.

Tidigare innebar arbetsvillkoret att du under tolv månader före arbetslöshetens inträde behöver ha arbetat minst 80 timmar i månaden under sex månader eller 480 timmar i sex sammanhängande månader och då minst 50 timmar per månad. Förenklat uttryckt innebar det minst ungefär halvtidsarbete under ett halvår.

Höjning av grundbeloppet

Grundbeloppet höjs till 510 kr/dag från 365 kr/dag. Det innebär en höjning till motsvarande 11 220 kr/månad mot tidigare 8 030 kr. Grundbeloppet gäller dig som uppfyller arbetsvillkoret och grundvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen, men inte medlemsvillkoret.

Höjningen gäller 2020-04-13 – 2021-01-03.

Höjning av taket

Taket i a-kassan höjs till 1 200 kr/dag från 910 kr/dag de första 100 dagarna. Detta innebär för dig som har rätt till det högsta ersättningsbeloppet, dvs som har en månadsinkomst på 33 000 kr, en ersättning under de första 100 dagarna på ca 26 400 kr/månad mot tidigare 20 020 kr.

Detta innebär att du som har en månadsinkomst på 33 000 kronor får 80 % av din inkomst de första 100 dagarna. Den högsta dagpenningen är alltså 1 200 kronor per dag 1–100, varefter det sker en avtrappning till 760 kr/dag.

Höjningen gäller 2020-04-13 – 2021-01-03.

Höjt tak i a-kassan från dag 101

Taket i a-kassan höjs från 760 till 1 000 kronor per dag från och med ersättningsdag 101. Höjningen är tillfällig och gäller för perioden 29 juni till 3 januari 2021.  Det gäller även dem som blev arbetslös innan corona.

Karensdagar

De sex karensdagarna som finns i a-kassan slopas för ansökningar som avser tiden 2020-03-30—2021-01-03. Det innebär att du, om du uppfyller villkoren för att få ersättning, får ersättning redan från första dagen.

A-kassa med vilande företag

Du har enligt tidigare regler rätt till a-kassa först när verksamheten definitivt har upphört. Du måste alltså avyttra (din del av) företaget, avregistrera dig för F-skatt samt avregistrera dig för moms och arbetsgivaravgifter. Det finns dock även en möjlighet att lägga företaget vilande (brukar kallas att man lägger företaget i malpåse). Med det menas att du inte utför något inkomstbringande arbete i företaget. Även då kan du anses vara arbetslös och därför ha rätt till a-kassa.

Om du efter en tid med a-kassa efter att företaget har varit vilande återupptar verksamheten ska det enligt tidigare regler gå minst fem år, innan du kan göra ett nytt uppehåll. Annars måste du helt upphöra med företaget för att kunna få rätt till arbetslöshetsersättning.

Nu slopas femårsregeln på så sätt att man bortser från uppehåll i verksamheten som görs under år 2020. Detta ska även gälla vid prövningar i framtiden.

Begränsad verksamhet

Regeringen har även beslutat (11 juni) om en förordningsändring som innebär att en företagare ska anses vara arbetslös trots att vissa begränsade åtgärder vidtas i näringsverksamheten. Det innebär att det blir tillåtet med uppdatering av en webbplats eller sociala medier i begränsad omfattning eller upprätthållande av viss begränsad kund- eller leverantörskontrakt, om dessa åtgärder endast syftar till att senare kunna återuppta verksamheten.

Bestämmelsen föreslås träda i kraft den 1 juli 2020 och upphöra att gälla den 1 januari 2021.

Regeringen kommer föreslå att de tillfälliga förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen för företagare förlängs så att de ska gälla även 2021. Det aviserade förslaget kommer tidigt nästa år att överlämnas i en ändringsbudget för 2021.

Läs mer om de tillfälliga reglerna på Sveriges A-kassor

Uppdaterad: 2020-11-11 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se