Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Export och import

Export och import

Tullfrågor

På Tullverkets webbsida kan du läsa om hur tullhanteringen kan påverkas av coronaviruset och covid-19. Tullverket har också tagit fram svar på vanliga frågor som rör tullhanteringen, till exempel hur handeln och godsets transportvägar kan påverkas.

Läs mer om tullhantering hos Tullverket

Vanliga frågor och svar hos Tullverket

Information och stöd från EU

På EU-kommissionens webbplats finns bland annat information om vilka stöd och åtgärder som görs av EU med anledning av coronapandemin. Där finns också transportrekommendationer och makroanalyser av ekonomin.

Läs mer om transporter hos EU-kommissionen

Läs mer om ekonomi och företagande hos EU-kommissionen

Rådgivning

Har du frågor kopplat till export eller handel med andra länder kan du exempelvis vända dig till Business Sweden eller Enterprise Europe Network för vägledning och stöd. Hos de kan du även få hjälp med specifik landinformation.

Läs mer hos Business Sweden

Läs mer hos Enterprise Europe

För att stödja ditt företag att hantera corona-relaterade risker på internationella marknader erbjuder Business Sweden rådgivning och dygnet-runt support inom områdena: säkra varu- och logistikkedjor, hjälp med att behålla din marknadsposition i landet som du är verksam i, samt kundrelationer.

Läs mer om rådgivning och support hos Business Sweden (på engelska)

Garantier

Exporterande företag i alla storlekar kan vända sig till EKN som erbjuder olika typer av garantier. EKN:s garantier försäkrar risken att inte få betalt och underlättar möjligheten att få lån via banken i samband med exportaffärer.

För att ytterligare underlätta för svenska företags tillgång till finansiering med anledning av covid-19-pandemin, erbjuder nu EKN förbättrade möjligheter till rörelsekrediter för mindre företag med en omsättning upp till 5 miljarder kronor. EKN har också tagit fram en ny garanti för rörelsefinansiering till stora företag samt till deras underleverantörer.

 Läs mer om EKN:s nya stödåtgärder

Finansiering

Regeringen föreslår att Svensk Exportkredits (SEK) låneram ökas från 125 till 200 miljarder kronor och kan användas till att ge ut både statsstödda och kommersiella krediter till svenska exportföretag.

SEK erbjuder lån till svenska exportföretag och underleverantörer till exportföretag med en årsomsättning på minst 200 miljoner kronor.

Läs mer hos SEK

Varutransporter från andra länder

Regeringen har beslutat att tillfälligt stoppa icke nödvändiga resor till Sverige från länder utanför Europa. Det finns undantag i förbudet, bland annat för personer som transporterar varor. Nödvändiga leveranser av till exempel mat och mediciner ska alltså inte påverkas.

Läs mer hos Regeringen

Avrådan från resor

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla till och med den 15 juni 2020.

Inreseförbud

Regeringen har beslutat att förlänga det tillfälliga inreseförbudet till EU via Sverige till och med den 15 maj. Beslutet har fattats efter rekommendation av Europeiska kommissionen.

Uppdaterad: 2020-04-17 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se