Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Deklaration royalty

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning

Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har hon royaltyersättningar som hon redovisar i blankett T1.

Lisa Bergström har i regel sina konstnärliga inkomster i form av anställd, dvs. inkomst av tjänst. Däremellan får hon royaltyersättningar (upphovsrättsliga ersättningar) som hon då får redovisa separat. Eftersom de är sporadiska har hon inte något företag och redovisar dem därför på blankett T1. Det är den blanketten man ska använda för att deklarera vissa förvärvsinkomster som man själv ska betala egenavgifter på.

Lisa gör en sammanställning över de olika tjänsteinkomsterna samt de upphovsrättsliga ersättningarna. Royaltyersättningarna redovisas på blankett T1. Den upphovsrättsliga ersättningen på 17 500 kr är att jämställa med en lön som det ska betalas skatt och egenavgifter på. I detta fall av mottagaren själv.

Kostnaden för egenavgifter är avdragsgill. För att inte behöva betala inkomstskatt på ett för högt belopp får Lisa göra ett schablonavdrag med högst 25 % på summan 17 500 kr som en avsättning till kommande egenavgifter. I deklarationen framgår påförda egenavgifter 1 610 kr från föregående år som dras ifrån det tidigare årets medgivna avdrag om 1 725 kr. Det blir en differens på 115 kr som redovisas som inkomst (se punkterna B3 och B4blankett T1).

Årets schablonavdrag på 25 % blir 4 403 kr och nettosumman 13 212 kr är den summa som anges i ruta 1.6inkomstdeklarationen, sid 1. Lisas totala skatt (inkl. egenavgifter) blir 76 452 kr (vid 34 procent kommunal skatt). Om hon inte hade haft inkomsten på blankett T1, hade skatten och egenavgifterna blivit 68 966 kr. Skatt och egenavgifter på vinsten på T1-blanketten, som är 17 615 kr, blir alltså 76 452 - 68 966 = 7 486 kr, dvs. 7 486/17 615 = 42 procent.

Se vidare ifylld deklaration.

Uppdaterad: 2019-04-05 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se