Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Deklaration royalty

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning

Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, dramaturg, regissör, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har hon royaltyersättningar som hon redovisar i blankett T1.

Lisa Bergström har i regel sina konstnärliga inkomster i form av anställd, dvs. inkomst av tjänst. Däremellan får hon royaltyersättningar (upphovsrättsliga ersättningar) som hon då får redovisa separat. Eftersom de är sporadiska har hon inte registrerat något företag och redovisar dem därför på blankett T1. Det är den blanketten man ska använda för att deklarera vissa förvärvsinkomster som man själv ska betala egenavgifter på.

Lisa gör en sammanställning över de olika tjänsteinkomsterna samt de upphovsrättsliga ersättningarna. Royaltyersättningarna redovisas på blankett T1. De upphovsrättsliga ersättningarna är att jämställa med en lön som det ska betalas skatt och egenavgifter på. I detta fall av mottagaren själv.

Kostnaden för egenavgifter är avdragsgill. För att inte behöva betala inkomstskatt på ett för högt belopp får Lisa göra ett schablonavdrag med högst 25 % på summan.

Se vidare ifylld deklaration.

Uppdaterad: 2016-03-22 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se