Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Deklarationsvägledning för mindre enskild konstnärlig verksamhet

Deklarationsvägledning för mindre enskild konstnärlig verksamhet

Här är en deklarationshandledning som beskriver deklarationen för inkomståret 2018 (deklarationen som lämnas senast måndag 2 maj 2019).

Deklarationsexemplet som följer är för en bildkonstnär med en omsättning under 300 000 kr per år och som frivilligt valt att redovisa moms. Eftersom konstnären har mycket utgifter som det är 25 % moms på och det bara är 12 % moms på försäljning av konstverk, tror konstnären att det blir mer fördelaktigt att redovisa moms.

Alla enskilda näringsidkare ska göra ett årsbokslut. Enskilda näringsidkare som har en nettoomsättning på normalt högst 3 milj. kr får göra ett förenklat årsbokslut. Deklarationsvägledningen utgår här från att du som konstnär gör förenklat årsbokslut.

Huvudblanketten INK1 (Inkomstdeklaration 1) får hemskickad senast 15 april. En del uppgifter (exempelvis dina personuppgifter samt inkomster och utgifter) är förtryckta. Tillsammans med den förtryckta blanketten får du ett antal uppgifter inför deklarationen.

Som näringsidkare kan du deklarera på Internet. Du fyller i och skickar in huvudblanketten INK1 via Skatteverket. Där kan du också lämna bilaga NE (näringsbilagan) och andra bilagor.

NE är bilagan för näringsverksamheten där du lämnar alla uppgifter om verksamheten. Här redovisas alla inkomster och utgifter samt avskrivningar och skattedispositioner. För dig som gör ett förenklat årsbokslut motsvarar första sidan av NE-blanketten i princip blanketten för det förenklade årsbokslutet.

Om du inte kan få inkomstdeklarationen färdig i rätt tid kan du begära anstånd. Det gör du skriftligen hos Skatteverket senast 10 dagar innan deklarationen skulle ha lämnats. Du kan få anstånd om du är sjuk, bortrest en längre tid eller inte kan få hjälp med deklarationen i tid. Förseningsavgiften är 1 250 kr om du lämnar deklarationen senare än den dag den ska lämnas.

Momsdeklarationen. Har du högst 1 milj. kr i årsomsättning får du lämna momsdeklarationen en gång per år. Den ska lämnas senast 12 maj året efter inkomståret, under förutsättning att du inte haft inköp från eller försäljning till något annat EU-land, för då ska momsdeklarationen lämnas senast 26 februari.. Momsen hanteras alltså inte tillsammans med inkomstskatten utan betalas separat och ingår inte i F-skatten. Läs mer om moms på Konstnärsguiden.

Läs vidare i deklarationsvägledningen.

Uppdaterad: 2019-04-01 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se