Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Deklaration handelsbolag

Deklaration handelsbolag

Lena Hansson är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelbolagsform.

Handelsbolaget är en juridisk person som ska lämna inkomstdeklaration och momsdeklaration utifrån bolagets bokföring. Inkomstdeklaration 4 (INK4) heter blanketten. Den har tre underbilagor, i bilaga INK4R redovisas bolagets balans- och resultaträkning, i bilaga INK4S görs skattemässiga justeringar och i bilaga INK4DU redovisas delägarnas andel av överskott/underskott samt egna insättningar/uttag under året.

Delägaren Lena Hansson ska i en bilaga till sin inkomstdeklaration 1(INK1) redovisa sin andel av handelsbolagets överskott/underskott. Blanketten heter N3A. Där kan Lena också göra avdrag för kostnader för arbetsrum, traktamente och resor med egen bil eller andra avdragsgilla kostnader som inte ingår i handelsbolagets bokföring. Dessa avdrag redovisas på blankett N3A, rad 806.

Royaltyersättning eller liknande ersättningar som hänför sig till den verksamhet som bedrivs i handelsbolaget, men som inte bokförts där som en inkomst, ska redovisas på rad 816.

N3A görs också avsättningar eller återföringar från periodiseringsfond och expansionsfond samt avdrag för pensionssparande. Avstämning av egenavgifter samt beräkning av årets avdrag för egenavgifter görs också på blankett N3A.

Se vidare ifylld inkomstdeklaration 1 (INK1) för privatperson och 4 (INK4 för handelsbolag.

Uppdaterad: 2019-04-01 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se