Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Deklaration blandad inkomst

Deklaration blandad inkomst

Eva Ek är författare och föreläsare med enskild firma sedan ett antal år tillbaka. Hon driver företaget i ett särskilt inrättat rum i sin villa som är privatbostad.

Eva Ek är född 1955 och fyllde alltså 62 år 2017 (året före inkomståret). Hon har inte tagit ut någon allmän pension under 2018 (inkomståret). Hade hon gjort detta (under hela 2018) hade hon fått lägre egenavgifter.

Hon är författare och föreläsare med enskild firma sedan ett antal år tillbaka. Hon driver företaget i ett särskilt inrättat rum i sin villa som är privatbostad. Eva har ett särskilt transaktionskonto på banken för ”firmans” pengar. 2018-12-31 finns där 162 000 kr. Hon får ingen ränta på kontot.

Eva ska betala 13 860 kr i moms senast 12 maj 2019. Vid årsskiftet 2018-12-31 är detta en skuld, som Eva betraktar som en skatteskuld.

Inkomster

Eva arbetar deltid som lärare i den kommunala skolan, där hennes lön under 2018 var 120 000 kr. Dessutom arbetar hon i en friskola, där hon fakturerar skolan varje månad från sin enskilda firma. Under 2018 har hon fakturerat friskolan 122 000 kr. Eftersom friskolan hör till det allmänna skolväsendet har hon inte lagt på någon moms på detta belopp.

Hon har också hållit en del föreläsningar, för vilka hon under 2018 har fakturerat 44 000 kr + 25 % moms. Betalning för sista fakturan för 2018 som var på 10 000 kr + 25 % moms fick hon inte förrän i början av 2019.

På sina föreläsningar har hon sålt 100 ex av sina böcker för 250 kr/st, dvs för sammanlagt 25 000 kr + 6 % moms. Från förlaget som ger ut hennes böcker har Eva under 2018 fått 100 000 kr i royalty. 6 % moms tillkommer.

Eva Ek har fått sjukpenning från Försäkringskassan med 6 000 kr, varav 4 000 kr avser hennes tjänsteinkomst och 2 000 kr avser näringsverksamheten, där hon har valt att ha 7 karensdagar.

Eva  har fått ett stipendium från Författarfonden på 10 000 kr. Detta är skattefritt eftersom det är ett så kallat punktstipendium (som man inte kan få mer än två år i följd). Eva tar inte upp stipendiet någonstans i deklarationen. Däremot lämnar hon en uppgift längst ner på blankett INK1 om att hon har fått det.

Se vidare ifylld deklaration. 

Uppdaterad: 2019-04-01 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se