Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Vad tycker du om vår webbplats? Svara gärna på vår korta undersökning.

Åtgärder och stöd under pandemin

Hero Bakgrundspattern

Stöd till aktörer inom kulturområdet med anledning av pandemin.  

Utlysningar och ansökningar till de ordinarie bidragen och stipendierna fortsätter som vanligt på de olika kulturmyndigheterna. Besök respektive myndighets webbplats för utlysningsdatum.

Bidrag och stipendier för resor och residens kan tillfälligt ha ändrats på grund av pandemin.

Kontakta kulturförvaltningen i den kommun eller den region där du är verksam för att höra om det finns olika bidrag att söka för dig som konstnär.

Generella stöd, ersättningar och åtgärder med anledning av pandemin

För att mildra konsekvenserna av pandemin har regeringen beslutat om en del tillfälliga förändringar och lättnader vad gäller rätten till ersättningar och stöd.

Nedan listar vi de kvarvarande och mest relevanta åtgärderna som regering och riksdag tagit fram för yrkesverksamma konstnärer för att lindra konsekvenserna av pandemin.

Hur länge åtgärderna gäller och när de kan sökas varierar. Håll dig därför uppdaterad på respektive myndighets hemsida.

Tillfälliga lättnader för a-kassa

Reglerna, arbetsvillkoren, för hur länge och hur mycket du måste ha arbetat innan du blev arbetslös för att få ersättning från a-kassan har tillfälligt sänkts. Nivån på ersättningen från a-kassan har även höjts.  Dessa tillfälliga ändringar gäller till och med december 2022.

För att få a-kassa måste du

  • anmäla dig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen
  • kontakta din a-kassa.

Om du inte är medlem i en a-kassa kan du ansöka om medlemskap och grundersättning i samband med att du blir arbetslös. Alfa-kassan välkomnar alla oavsett yrke eller bransch. Det är den enda a-kassan som är fristående från fackförbund och intresseorganisationer.

Tillfälliga lättnaderna för vilande företag gäller hela 2021

För att ha rätt till a-kassa behöver du anmäla din enskilda firma som vilande, anmäla dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen och kontakta din a-kassa.

Regeringen har beslutat att en företagare tillfälligt kan, med bibehållen arbetslöshetsersättning, vidta marknadsföringsåtgärder genom exempelvis kund- eller leverantörskontakter eller uppdateringar av webbplatser eller sociala medier om syftet är att senare kunna återuppta verksamheten. De tillfälliga reglerna innebär också att du har möjligt att söka ersättning från a-kassan vid vilande verksamhet flera gånger och det behöver inte gå 5 år mellan gångerna som är det som vanligtvis gäller.

Ersättning vid minskad omsättning på grund av pandemin

För dig som har enskild firma finns det möjlighet att söka ersättning vid minskad omsättning på grund av pandemin. Du kan beviljas omsättningsstöd för del av din förlorade omsättning om du driver enskild firma och bland annat har förlorat en väsentlig del av din omsättning på grund av pandemin och inte har fått arbetslöshetsersättning under den aktuella perioden. Stödet går att söka via Boverkets e-tjänst till den 30 november 2021.