Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Anstånd med betalning av skatt och moms

Anstånd med betalning av skatt och moms

För att bättra på likviditeten i ditt företag kan du få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, egenavgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis.

Preliminärskatt och arbetsgivaravgifter

För att dämpa tillfälliga likviditetsproblem för dig som är arbetsgivare kan du få anstånd med betalning av preliminärskatteavdrag och arbetsgivaravgifter i högst tre redovisningsperioder.

Läs mer om anstånd skattebetalning på Skatteverket

Moms

Även för betalning av moms kan du få anstånd. För månadsmoms i högst tre redovisningsperioder, för kvartalsmoms högst en redovisningsperiod. Även för helårsmoms kan du få anstånd.

Läs mer om anstånd skattebetalning på Skatteverket

Anståndstid och ränta

Anståndstiden är maximalt ett år. Kostnaden för anstånd motsvaras av basräntan på 1,25% för de första sex månaderna. Därefter, från och med den sjunde kalendermånaden, tillkommer en anståndsavgift på 0,2% per månad, vilket motsvarar en avdragsgill ränta på 3,1% per år.

Läs mer om anstånd skattebetalning på Skatteverket

Ansökan hos Skatteverket

De nya reglerna gäller för redovisningsperioder från och med januari 2020 och kan sökas hos Skatteverket (e-tjänsten Mina sidor) från och med 30 mars (även retroaktivt, varvid inbetalt belopp kan betalas tillbaka).

Regeringen kommer föreslå att anståndstiden ska kunna utökas med ytterligare ett år för alla som har beviljats anstånd enligt det nya regelverket. En sådan förlängning föreslås kunna beviljas efter ansökan, om inte särskilda skäl talar emot det. De aviserade förslagen kommer tidigt nästa år att överlämnas i en ändringsbudget för 2021.

Ansök om anstånd på Skatteverket

Uppdaterad: 2020-11-11 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se