Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Deklaration enskild firma

Deklaration enskild firma

Thomas Svensson har en enskild firma och är frilansande musiker och komponist.

Thomas Svensson har sammanställt sin bokföring i en balans- och resultaträkning. Med det som utgångspunkt ska Thomas NE-bilaga fyllas i och det skattemässiga resultatet av årets näringsverksamhet redovisas. Thomas har även fått ett projektbidrag från Konstnärsnämnden som ska redovisas.

Utöver bokförda intäkter och kostnader har Thomas kostnader för resor med egen bil, arbetsrum samt traktamenten vid tjänsteresor som ska tas med som kostnader i verksamheten. Kostnader för privat pensionssparande tillkommer också, samt avsättning till periodiseringsfond, liksom upphovsmannakonto.

Enskilda näringsidkare som lämnar momsdeklaration för helår och inte har haft någon handel med andra EU-länder ska redovisa momsen senast den 12 maj året efter beskattningsårets utgång. Thomas redovisar därför momsen i särskild momsdeklaration som skickas in i anslutning till inkomstdeklarationen som ska in senast den 2 maj.

Se vidare ifylld deklaration.

Uppdaterad: 2019-04-01 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se