Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)

Konstnärsnämndens riktlinjer och rutiner för jäv

Hanteringen av jävsfrågor är central i Konstnärsnämndens verksamhet och syftar ytterst till att upprätthålla saklighet och opartiskhet i verksamheten. De regler om jäv som finns i förvaltningslagen och i Konstnärsnämndens riktlinjer kring jävsfrågor handlar om att rikta uppmärksamhet mot olika typer av intressekonflikter. Var och en har ett eget ansvar för att följa förvaltningslagens regler och myndighetens riktlinjer om jäv. Den innebär att anställda och uppdragstagare inom myndigheten är skyldiga att upplysa om relationer och kontakter som kan innebära risk för jäv i ett ärende.

Den 15 februari 2021 antogs nya riktlinjer för hantering av jäv. Riktlinjerna utgår från förvaltningslagens bestämmelser och gäller för alla anställda och alla ledamöter i styrelsen och de grupper som hanterar och beslutar om stipendier och bidrag. antogs nya riktlinjer för hantering av jäv. Riktlinjerna utgår från förvaltningslagens bestämmelser och gäller för alla anställda och alla ledamöter i styrelsen och de grupper som hanterar och beslutar om stipendier och bidrag.
Konstnärsnämnden arbetar kontinuerligt med jävsfrågan.

Bedömningar av ansökningar om stipendier och bidrag till enskilda konstnärer hos Konstnärsnämnden görs i särskilda arbetsgrupper för de olika konstområdena. Grupperna fattar också beslut om vilka som får stipendier och bidrag från myndigheten. I grupperna sitter externa personer med kvalificerad sakkunskap inom de olika konstområdena. Detta för att garantera att bedömningarna av ansökningarna håller hög kvalitet. Det innebär att ledamöterna ofta arbetar inom ett konstområde och har stora kontaktytor. Dessa kontaktytor gör att frågor kring jäv ofta aktualiseras och det är ett skäl till att myndigheten arbetar aktivt med dessa frågor.

Riktlinjerna för hantering av jäv syftar till att fånga upp de situationer som kan aktualiseras inom myndigheten bland annat genom experternas nära anknytning till respektive område. Jäv anmäls ofta i samband med handläggning och beslut av bidragsärenden och det är viktigt att riktlinjerna är transparanta, tydliga och lätta att tillämpa.

Arbetet med att informera medarbetare och personer kopplade till myndighetens arbete sker kontinuerligt. Styrelsen och de bidragsfördelande grupperna går igenom regelverket kring jäv minst en gång per år. När någon anmält jäv och därmed inte deltagit i behandlingen av en ansökan, anges detta i beslutet.

Konstnärsnämndens riktlinjer för jäv

Uppdaterad: 2021-06-17 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se