Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Om Konstnärsnämndens Internationella Dansprogram

Om Konstnärsnämndens Internationella Dansprogram

Konstnärsnämndens Internationella Dansprogrammet för danskonstnärer startade 2009. Programmet är en följd av Konstnärsnämndens regeringsuppdrag att internationalisera dansen, med syftet att vidga och utveckla svenska koreografers och dansares internationella plattform, och att ge dem ökade möjligheter till långsiktiga, internationella kontakter. Programmet omfattar stipendier, residensformer och samarbetsprojekt i Sverige och utomlands.

Konstnärsnämndens tidigare stipendier med internationell inriktning som internationellt kulturutbyte, resebidrag och danceWEB-stipendium omfattas sedan 2009 av Internationella Dansprogrammet. Programmet är riktat till yrkesverksamma enskilda konstnärer, precis som nämndens övriga verksamhet. Internationella Dansprogrammet utvecklar en dynamisk struktur för olika slags utbyten, liknande det program som redan finns inom Iaspis (nämndens internationella program för bild- och formkonstnärer).

Svenska koreografer och dansare har möjlighet att under längre perioder arbeta utomlands och att delta i informella sammanhang och nätverk m.m.
Programmet bjuder också in internationella danskonstnärer till residens i Sverige.

Utöver detta samarbetar programmet också med andra organisationer och myndigheter kring seminarier, workshops och information om svensk dans.
Vi organiserar sk expertbesök där bl.a. programläggare från festivaler och gästspelsscener i andra länder bjuds in för att se föreställningar och träffa konstnärer, och Internationella Dansprogrammet representerar aktivt svensk dans utomlands.


Uppdaterad: 2018-06-28 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: vxl: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se