Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Näthat / Näthat på konstområdet

Näthat på konstområdet

Här har vi samlat vad vi i dag vet om konstnärers utsatthet för näthat.

Myndigheten för kulturanalys har gjort flera undersökningar av hot och hat mot bild- och formkonstnärer, författare och journalister. Undersökningarna baserades på enkäter och intervjuer som omfattade medlemmarna i Konstnärers riksorganisation (KRO) och Sveriges författarförbund (Sff). De två organisationerna har även lyft resultaten i skriften Hat och hot tillsammans med intervjuer av såväl utsatta konstnärer, journalister och sakkunniga.

Hot via internet

Myndigheten för kulturanalys har undersökt om det finns skillnader i omfattning och mönster mellan hot via digitala kanaler och hot som framförs på annat sätt. Undersökningen visade att hot och trakasserier i övrigt var lika vanliga som de som kommuniceras via nätet. Näthot var vanligare mot författare och journalister, medan bildkonstnärer oftare utsattes för trakasserier i form av skadegörelse eller stöld. Kulturanlys rapport Hotad kultur? visar att personer med utländsk bakgrund var mer utsatta än andra konstnärer, författare och journalister i undersökningen.

Avstår från att delta i medier och andra offentliga sammanhang

Vi vet att konstnärer som har utsatts för hot och trakasserier av olika slag i stor utsträckning väljer att avstå från konstnärlig verksamhet. Vi vet däremot inte hur många som väljer att avstå på grund av rädsla för att komma att utsättas.

Myndigheten för kulturanalys frågade i sin undersökning Hotad kultur? om de svarande hade undvikit att vara synlig i medier och offentligheten till följd av att ha varit utsatt, eller av rädsla att bli utsatt. Den högsta andelen fanns i gruppen oroliga men inte utsatta. Det är tydligt att även oro får begränsande konsekvenser för yrkesgrupper som kan vara beroende av viss synlighet i sin yrkesutövning.

Har du synpunkter på innehållet får du gärna höra av dig till oss.


Uppdaterad: 2018-03-08 Tipsa om sidan

Relaterad information

Har du blivit utsatt för hot eller trakasserier, klicka här!  

Länkar till lagar, regler och föreskrifter.

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se