Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Hatbrott / Vad säger lagen om hatbrott?

Vad säger lagen om hatbrott?

Här har vi sammanställt information om lagstiftning som rör hatbrott i form av hets mot folkgrupp och olaga diskriminering, samt vad lagar och föreskrifter säger om hatbrott.

Läs om lagstiftningen kring andra brott under rubrikerna Våld, Olaga hot, Trakasserier.

Hatbrott är ett samlingsnamn för brott som begås med ett specifikt bakomliggande motiv. Det finns ingen specifik lag som reglerar den typ av brott som sammanfattas som hatbrott. Däremot finns en så kallad straffskärpningsregel. Den innebär att en gärningsperson får ett strängare straff om brottet har haft ett hatbrottsmotiv.

Hatbrott enligt brottsbalken

Hatbrott strider mot de mänskliga rättigheterna och principen om alla människors lika värde. Brottsbalken reglerar brott som hets mot folkgrupp och olaga diskriminering, som är hatbrott i sig. Men vilket brott som helst kan bedömas som ett hatbrott om det grundar sig på gärningspersonens negativa inställning till din

  • ras
  • hudfärg
  • nationellt eller etniskt ursprung
  • trosbekännelse
  • sexuell läggning
  • annan liknande omständighet.

Hets mot folkgrupp

Hets mot folkgrupp är när någon sprider hotfulla eller nedsättande uttalanden offentligt om en grupp av personer. Uttalandena ska anspela på gruppens ras, hudfärg, nationella eller etniska ursprung, trosbekännelse eller sexuella läggning.

Beroende på hur grovt brottet är kan en gärningsperson dömas till böter eller fängelse i högst fyra år.

Olaga diskriminering

Olaga diskriminering är när en näringsidkare eller myndighet inte tillämpar samma villkor för dig som för andra. Ett hatbrott blir det om diskrimineringen är på grund av din ras, hudfärg, nationella eller etniska ursprung, trosbekännelse eller sexuella läggning.

Även de som är anställda eller har uppdrag i näringsverksamheten eller myndigheten omfattas av bestämmelserna i brottsbalken. Lagen gäller på samma sätt vid allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar.

Straffet för olaga diskriminering är böter eller fängelse i högst ett år.

Straffskärpningsregel för hatbrott

Brottsbalken har ett kapitel som handlar om straffmätning och påföljdseftergifter (kapitel 29). Straffmätning handlar om hur straff ska bedömas i enskilda fall. Domstolen bedömer bland annat hur allvarligt brottet var, gärningspersonens avsikt och om det finns några förmildrande eller försvårande omständigheter.

Hatbrottsmotiv är alltid en försvårande omständighet och ger ett högre straff.

Har du synpunkter på innehållet får du gärna höra av dig till oss. 
Uppdaterad: 2018-03-08 Tipsa om sidan

Relaterad information

Har du blivit utsatt för hot eller trakasserier, klicka här!  

Länkar till lagar, regler och föreskrifter.

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se