Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Hatbrott / Hatbrott mot konstnärer

Hatbrott mot konstnärer

I dag finns det ingen samlad undersökning om hatbrott mot konstnärer. Den information som finns handlar om diskriminering.

Diskriminering på konstområdet

Konstnärsnämnden undersökning Konstnärers arbetsmiljö visar att 25 procent av konstnärerna hade utsatts för diskriminering vid ett eller flera tillfällen under 2015. Det visade sig vanligare att vara diskriminerad i relation till en chef (16 procent) än i relation till kollegor eller andra personer, till exempel publik eller allmänhet (11 procent respektive 11 procent).

Diskrimineringens omfattning skiljer sig mellan de olika konstområdena. Mest utsatta var konstnärer inom filmområdet, följt av teater-, dans- och musikområdet. Att bli diskriminerad av externa personer, som publik eller allmänhet, var vanligast inom dans (14 procent) och film (13 procent).

Konsekvenser av diskriminering

Diskriminering var olika vanligt inom de olika konstområdena. Mest utsatta var konstnärer inom filmområdet, följt av teater-, dans- och musikområdet. Att bli diskriminerad av externa personer, som publik eller allmänhet, var vanligast inom dans (14 procent) och film (13 procent).

Av de konstnärer som uppgav att de hade diskriminerats svarade 37 procent att de hade avstått från konstnärlig verksamhet på grund av det som hänt. Ordkonstnärer och musiker var de grupper som hade avstått i störst utsträckning, trots att ordkonstnärer hade uppgett att de hade diskriminerats i mindre grad än övriga grupper.

Teaterkonstnärerna var den grupp som hade låtit sig påverkas i minst utsträckning av diskriminering, trots att en förhållandevis stor andel uppgav att de hade utsatts. Resultaten visar att utsatthet inte bara har med graden av kränkningar att göra, utan även med förutsättningarna att få stöd och hjälp.

Vanligaste orsakerna bakom diskrimineringen

De vanligaste grunderna för diskriminering i Konstnärsnämndens undersökning Konstnärers arbetsmiljö var framförallt kön, ålder och därefter etnisk tillhörighet. Diskriminering på grund av sexuell läggning var något vanligare i relation till externa personer än till kollegor, chefer eller motsvarande. I den officiella statistiken över arbetsmiljön får kön och ålder ungefär samma siffror som i Konstnärsnämndens undersökning, följt av etnisk tillhörighet och därefter religion eller trosuppfattning.

Har du synpunkter på innehållet får du gärna höra av dig till oss.


Uppdaterad: 2018-03-08 Tipsa om sidan

Relaterad information

Har du blivit utsatt för hot eller trakasserier, klicka här!  

Länkar till lagar, regler och föreskrifter.

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se