Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Arbetsrättsjurist svarar på frågor om ansvar / Vilket ansvar har förlag om författare hotas?

Vilket ansvar har ett förlag vars författare hotas och kränks för en bok som de ger ut?

Författare ställs inför en rad oklara situationer vad gäller ansvar för deras arbetsmiljö i olika sammanhang: Vem ansvarar för en författares säkerhet när denna ska åka till ett författarframträdande? Har arrangören ett ansvar i detta fall? Om arrangören säger nej till att exempelvis bidra med en vakt på plats, måste förlaget i så fall ansvara för säkerhetsåtgärder? Och vad händer om författaren ändå ställer upp. Vem bär då ansvaret om något händer?

Utgångpunkten är att du som författare är egenföretagare, alltså inte anställd av vare sig förlaget eller av den som arrangerar författarframträdandet. Därför har heller ingen annan något arbetsgivaransvar för att riskbedöma din arbetssituation eller att vidta förebyggande åtgärder. Författarens relation till en förläggare är en annan än en journalists relation till en tidning då förlaget inte är ansvarig utgivare, utan författaren själv.

Därför är förstås önskvärt att förlaget samråder och avtalar med arrangören om hur de ska hantera säkerhetsfrågor. Men det är framförallt viktigt att själv, i kontakt med förlag och arrangör, påtala eventuella risker och föreslå åtgärder.

Rådighets- och samordningsansvar

Ett visst arbetsmiljöansvar finns för den som råder över arbetsstället där författarframträdandet ska äga rum. Om det är på förlagets kontor så har förlaget rådighetsansvaret och eventuellt samordningsansvaret om det finns flera verksamheter på arbetsstället. Om framträdandet sker på annan plats är det tänkbart att arrangören råder över det arbetsstället, men det skulle också kunna vara någon annan som arrangören tillfälligt lånar eller hyr lokal av.  Frågan man får ställa sig är vem som bedriver verksamhet på arbetsstället.

Ansvar vid allmän sammankomst

En arrangör av en allmän sammankomst är ansvarig för att det råder god ordning vid evenemanget. Ansvaret regleras i ordningslagen (1993:1617). Vid sådana tillfällen får Polisen meddela de villkor som behövs för att upprätthålla ordning och säkerhet vid tillställningen. Det kan handla om att anordnaren ska anlita personal. En arrangör kan och bör naturligtvis ändå på eget initiativ ordna med vakter om arrangemanget bedöms kunna medföra risk för oordning. Det gäller särskilt om det finns risk för hot- eller våldssituationer.

Arrangörers ansvar enligt ordningslagen är inget arbetsmiljöansvar, men det är ett lagstadgat ansvar för att det inte ska förekomma hotfulla situationer som skulle kunna leda till oordning och risker för såväl författaren/konstnären själv som för åhörarna.

 

Uppdaterad: 2018-03-13 Tipsa om sidan

Relaterad information

Har du blivit utsatt för hot eller trakasserier, klicka här!  

Länkar till lagar, regler och föreskrifter.

Länk till Ansvar för konstnärers arbetsmiljö - några begrepp

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se