Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Arbetsrättsjurist svarar på frågor om ansvar / Ansvar när en konstnär utsätts för olaga förföljelse

Vem har ansvar när en konstnär utsätts för olaga förföljelse eller stalkning?

Anställd konstnär

Om du som konstnär är anställd har arbetsgivaren ansvar för att riskbedöma din arbetsmiljö och vidta åtgärder för att förebygga att du blir sjuk eller skadas. Hit räknas även hotsituationer och stalkning som sker utanför arbetsplatsen, till exempel på väg till och från arbetet. Detta ansvar gäller under förutsättning att stalkningen kan anses vara kopplad till ditt arbete eller i vart fall till ditt kändisskap.

Arbetsgivaransvaret gäller även vid tidsbegränsad anställning.
Arbetsgivarens ansvar kan handla om att försöka skydda dig från förföljelsen genom att skydda dina person- och kontaktuppgifter, se till att du har sällskap vid hemgång från arbetet sena kvällar, eller ordna med ett säkert transportmedel. Arbetsgivaren får utifrån hotbilden bedöma hur långtgående skyldigheter den ska ha och vad som kan anses rimligt i det enskilda fallet för att förebygga din ohälsa eller olycksfall.

Stalkning kan utgöra ett brott enligt svensk lag: olaga förföljelse. Arbetsgivaren bör därför uppmuntra dig att kontakta polisen för anmälan och för att få stöd och hjälp.

Frilansande konstnärer

Det finns inget arbetsmiljöansvar för uppdragsgivare när det gäller frilansande skådespelare, sångare, musiker eller andra artister. Du bör därför polisanmäla förföljelsen så snabbt som möjligt och kan få råd och vägledning av polisen om hur du ska agera. Du kan även ansöka om personskydd hos polisen om du känner dig allvarligt hotad.

Uppdaterad: 2018-03-13 Tipsa om sidan

Relaterad information

Har du blivit utsatt för hot eller trakasserier, klicka här!  

Länkar till lagar, regler och föreskrifter.

Länk till Ansvar för konstnärers arbetsmiljö - några begrepp

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se