Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Arbetsrättsjurist svarar på frågor om ansvar / Vem ansvarar vid spelningar och uppträdanden?

Hur ser ansvarsfördelningen ut vid spelningar och uppträdanden?

Spelningar och uppträdanden arrangeras av produktionsbolagen. Konserthusen är i allmänhet bara hyresvärdar. Ansvarsfördelningen beror därför på om hyresvärden bedriver egen verksamhet samtidigt som spelningen, till exempel caféverksamhet.

Om hyresvärden inte bedriver egen verksamhet samtidigt som spelningen

Om arrangören (produktionsbolaget) hyr lokalen helt och hållet och är den ende som bedriver verksamhet där, är det arrangören som råder över arbetsstället. Arrangören har därmed ansvar att se till att de fasta och lösa anordningarna i lokalen inte medför risk för ohälsa eller olycksfall för de som arbetar och rör sig där. Hyresvärden har alltså inte rådighetsansvar om den endast uppträder som uthyrare utan att själv bedriva verksamhet på arbetsstället. 

Om hyresvärden bedriver egen verksamhet samtidigt som spelningen

Om en hyresvärd också själv bedriver verksamhet på arbetsstället, till exempel biljettförsäljning eller café- eller restaurangrörelse, har hyresvärden rådighetsansvar för arbetsstället. Det innebär ansvar för att de fasta och lösa anordningar som finns på arbetsstället inte medför risk för ohälsa eller olycksfall för de som arbetar och rör sig där.

Hyresvärden har dessutom ett samordningsansvar för det gemensamma arbetsstället. Detta innebär att hyresvärden ska ha personal på plats som kan samordna det förebyggande arbetsmiljöarbetet mellan de olika verksamheterna på det gemensamma arbetsstället. Skulle hyresvärden inte ha personal på plats som kan hantera samordningsansvaret, kan man överlåta dessa arbetsuppgifter på någon annan som bedriver verksamhet på arbetsstället.

 

Uppdaterad: 2018-03-13 Tipsa om sidan

Relaterad information

Har du blivit utsatt för hot eller trakasserier, klicka här!  

Länkar till lagar, regler och föreskrifter.

Länk till Ansvar för konstnärers arbetsmiljö - några begrepp

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se