Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Arbetsrättsjurist svarar på frågor om ansvar / Vem ansvarar för frilansmusiker vid spelningar?

Vem ansvarar för frilansmusiker vid spelningar?

Vem ansvarar för frilansmusiker vid spelningar på krogen?

Den som bedriver krogverksamhet och där arrangerar en spelning och bokar ett band råder över arbetsstället. Det är därmed krögaren som har rådighetsansvar och samordningsansvar.

Om du som bandmedlem inte har eget bolag betalar arrangörer ofta ut ersättningen i form av lön. I sådant fall blir krögaren din arbetsgivare under spelningen och får därmed formellt ett mer långtgående arbetsmiljöansvar. Eftersom anställningsförhållandet endast varar under en kväll har det i praktiken inte någon större betydelse för ansvarets omfattning.

I vissa fall kan bandet ha sina bandmedlemmar anställda och då finns ett arbetsgivaransvar hos bandledaren eller kapellmästaren, vid sidan av krögarens rådighets- och samordningsansvar.

Ett bokningsbolag är i allmänhet endast en administrativ kanal genom vilken krögaren kan boka in spelningar. Bokningsbolaget ansvarar inte för lokalen och har heller inte någon anknytning till bandet som innebär något arbetsmiljöansvar.

Vem ansvarar för frilansmusiker vid spelningar på en festival?

Den som arrangerar en festival är också den som har rådighetsansvar och samordningsansvar på festivalområdet. Ett skivbolag skulle kunna vara arrangör av en spelning och därmed vara den som råder över till exempel en scen eller ett festivalområde.

Om du som bandmedlem inte har eget bolag betalar arrangörer ofta ut ersättningen i form av lön. I sådant fall blir arrangören din arbetsgivare under spelningen och får därmed formellt ett mer långtgående arbetsmiljöansvar. Eftersom anställningsförhållandet endast varar under en kväll har det i praktiken inte någon större betydelse för ansvarets omfattning.

I vissa fall kan bandet ha sina bandmedlemmar anställda och då finns ett arbetsgivaransvar hos bandledaren eller kapellmästaren, vid sidan av arrangörens rådighets- och samordningsansvar.

Ett bokningsbolag är i allmänhet endast en administrativ kanal genom vilken arrangören kan boka in spelningar. Bokningsbolaget ansvarar inte för området och har heller inte någon anknytning till bandet som innebär något arbetsmiljöansvar.

Vem ansvarar för frilansmusiker vid spelningar i tv-produktion eller studio?

Produktionsbolaget är oftast den som råder över inspelningsområdet och har därmed rådighets- och samordningsansvaret. Det finns även ett arbetsgivaransvar mot produktionsbolagets anställda.

Som beställare har tv-kanaler som SVT och TV4 inget arbetsmiljöansvar. Om de däremot själva står för produktionen, till exempel Nyhetsmorgon, har de också ett arbetsgivaransvar för de anställda samt rådighets- samt samordningsansvar för arbetsstället.

Om du som bandmedlem inte har eget bolag betalar arrangörer ofta ut ersättningen i form av lön. I sådant fall blir arrangören din arbetsgivare under inspelningen och får därmed formellt ett mer långtgående arbetsmiljöansvar. Eftersom anställningsförhållandet endast varar under inspelningen har det dock i praktiken inte någon större betydelse för ansvarets omfattning.

I vissa fall kan bandet ha sina bandmedlemmar anställda och då finns ett arbetsgivaransvar hos bandledaren eller kapellmästaren, vid sidan av arrangörens rådighets- och samordningsansvar.

Ett bokningsbolag är i allmänhet endast en administrativ kanal genom vilken arrangören kan boka in spelningar. Bokningsbolaget ansvarar inte för inspelningsområdet och har heller inte någon anknytning till bandet som innebär något arbetsmiljöansvar.

Vem ansvarar för frilansmusiker på väg till ett gig, till exempel i turnébussen?

Om du som bandmedlem är anställd i bandets bolag, har bandledaren eller kapellmästaren ett arbetsgivaransvar. Arbetsgivaren ska se till att färden så långt möjligt kan ske utan risker. Det kan till exempel innebära att se över fordonssäkerheten och vilotider för chauffören. Detta kan även omfatta att se över risker för hat och hot under färden.

För arrangören som råder över lokalen eller området där spelningen ska ske, finns det normalt inget ansvar för resan dit. Om arrangören däremot betalar ersättning i form av lön till bandmedlemmarna kan arrangören ha ett arbetsgivaransvar. Om det handlar om en turné med flera spelningar, har arrangören som arbetsgivare även ansvar att bedöma riskerna i arbetsmiljön och se över säkerheten under färden mellan spelningarna.

Vem ansvarar för att spelningarna inte ligger för tätt, så att musikerna hinner färdas mellan gigen?

Det beror på vilket ansvar arrangören för spelningarna har. Är det fråga om ett arbetsgivaransvar ingår det definitivt att lägga turnéprogrammet så att musikerna hinner färdas mellan spelningarna på ett säkert sätt och där de undviker hot och hat-situationer.

Uppdaterad: 2018-03-13 Tipsa om sidan

Relaterad information

Har du blivit utsatt för hot eller trakasserier, klicka här!  

Länkar till lagar, regler och föreskrifter.

Länk till Ansvar för konstnärers arbetsmiljö - några begrepp

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se