Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Arbetsrättsjurist svarar på frågor om ansvar / Vem är säkerhetsansvarig när en grupp gästspelar?

Vem är säkerhetsansvarig när en grupp gästspelar på en scen?

Det är den som råder över arbetsstället som har rådighetsansvar och samordningsansvar, till exempel en scenkonstinstitution.

Det är denne som ska se till att brandlarm, brandskydd, utrymning, m.m. fungerar och att det finns säkerhetsrutiner som följs.

Gästspelsensemblen bör få en säkerhetsgenomgång inför gästspelet med information om vilka rutiner som gäller, till exempel vid brandlarm. Scenkonstinstitutionen ska även ha samordna de gemensamma insatserna i larmsituationen och vid ett eventuellt räddningsarbete.

Det är viktigt att det finns tydliga rutiner för säkerheten och tydlig ansvarsfördelning. Alla som är i tjänst ska veta vem som är säkerhetsansvarig och vad som ska göras vid en nödsituation.

 

Uppdaterad: 2018-03-13 Tipsa om sidan

Relaterad information

Har du blivit utsatt för hot eller trakasserier, klicka här!  

Länkar till lagar, regler och föreskrifter.

Länk till Ansvar för konstnärers arbetsmiljö - några begrepp

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se