Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Arbetsrättsjurist svarar på frågor om ansvar / Uppdragsgivarens ansvar för arbetsmiljö?

Vad är uppdragsgivarens ansvar för arbetsmiljö och säkerhet?

Uppdragsgivare har inte något arbetsgivaransvar, men de kan ändå enligt lag ha ett visst arbetsmiljöansvar knutet till arbetsstället, rådighetsansvar samt samordningsansvar.

Det är viktigt att den som råder över ett arbetsställe, till exempel en uppdragsgivare som i sin lokal låter konstnärer ställa ut eller framträda, också är medveten om det arbetsmiljöansvar som följer med denna verksamhet. Det frivilliga åtagandet kan i bästa fall omfatta denna typ av frågor, men det finns alltid en risk att åtgärder inte blir vidtagna om inblandade aktörer inte känner till sitt ansvar.

Vi rekommenderar att du alltid tar upp frågan om arbetsmiljöansvar med en ny uppdragsgivare. Exempel på frågor du bör lyfta:

  • Vem råder över arbetsstället?
  • Vem eller vilka bedriver verksamhet där?
  • Vem har samordningsansvaret (om det finns flera verksamheter)?
Uppdaterad: 2018-03-13 Tipsa om sidan

Relaterad information

Har du blivit utsatt för hot eller trakasserier, klicka här!  

Länkar till lagar, regler och föreskrifter.

Länk till Ansvar för konstnärers arbetsmiljö - några begrepp

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se