Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Arbetsrättsjurist svarar på frågor om ansvar / Vilket ansvar har ett biblioteks vid ett evenemang?

Hur långt sträcker sig till exempel ett biblioteks ansvar när det gäller ett evenemang på biblioteket?

Biblioteket som är ansvarig för arbetsmiljön eftersom de råder över arbetsstället.

Biblioteket har även ett rådighetsansvar och ett samordningsansvar för evenemang på biblioteket eftersom det sannolikt finns fler verksamheter på arbetsstället, till exempel författaren, bibliotekarien och städfirman.

Även om du som författare är egenföretagare så ska biblioteket samordna det förebyggande arbetsmiljöarbetet med dig och de andra som är verksamma på biblioteket. Det kan till exempel handla om gemensamma riskbedömningar och att ta fram och gå igenom gemensamma rutiner för hot- och hat-situationer.

Situationen anses särskilt problematisk när författaren inte har ett förlagskontrakt, eftersom det då inte finns en tredje part att samarbeta med.

 
Uppdaterad: 2018-03-13 Tipsa om sidan

Relaterad information

Har du blivit utsatt för hot eller trakasserier, klicka här!  

Länkar till lagar, regler och föreskrifter.

Länk till Ansvar för konstnärers arbetsmiljö - några begrepp

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se