Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Arbetsrättsjurist svarar på frågor om ansvar / Hur agera när publiken uppträder hotfullt?

Hur agerar man när personer i publiken uppträder hotfullt?

Frågan har ställts med anledning av att de flesta mindre arrangörer inte har ekonomiskt utrymme för säkerhetsvakter, utan dessa kallas bara in när en medverkande har specifika säkerhetshot på sig. Frågeställaren undrar vilken lagstiftning gäller här?

Svaret är att den som arrangerar ett evenemang också bör ta ett ansvar för att omhänderta de risker som evenemanget kan medföra, till exempel stökig och hotfull publik. Skulle risk för skada uppkomma från publiken, har arrangören arbetsmiljöansvar för denna risk för de egna anställda.

Samordningsansvaret innebär att arrangören är skyldig att samordna det förebyggande arbetsmiljöarbetet för alla som arbetar där, det gäller även egenföretagare och andra arbetsgivares anställda. I denna samordning bör arrangören uppmärksamma risken för stökig publik.

Finns avtal som kan förtydliga ansvarsfördelningen när konstnärer riskerar att utsättas för hot av publik eller allmänhet på grund av verkets innehåll?

Det finns ett visst arbetsmiljöansvar för den som råder över ett arbetsställe. Det är både möjligt och lämpligt att lyfta fram detta i avtalen. Arbetsmiljöansvaret går inte att avtala bort, utan gäller oavsett vad parterna kommer överens om. Parterna behöver reglera

  • vad som händer om det uppkommer en hotsituation inför ett framträdande eller utställning
  • att det finns beredskap att kalla in en säkerhetsvakt om det finns en förstärkt hotbild mot någon medverkande.

Det finns även ett samordningsansvar, och det innebär att den samordningsansvarige ska se till att det förebyggande arbetsmiljöarbetet på arbetsstället samordnas. Detta innebär att de som bedriver verksamhet på det gemensamma arbetsstället – även egenföretagare – kommer överens om hur de ska fördela de olika förebyggande arbetsuppgifterna och åtgärderna som krävs på arbetsstället. Det kan till exempel vara vem som ska se till att viss skyddsanordning finns på plats och fungerar.

 

Uppdaterad: 2018-03-13 Tipsa om sidan

Relaterad information

Har du blivit utsatt för hot eller trakasserier, klicka här!  

Länkar till lagar, regler och föreskrifter.

Länk till Ansvar för konstnärers arbetsmiljö - några begrepp

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se