Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Arbetsrättsjurist svarar på frågor om ansvar / Har offentliga aktörer större ansvar?

Har en offentlig teater eller konsthall större ansvar än en kommersiell?

Nej, arbetsmiljölagstiftningen ställer samma krav på privata som offentliga aktörer.

Även en offentlig verksamhet kan åläggas vite av Arbetsmiljöverket eller en förvaltningsdomstol. Däremot kan en offentlig verksamhet endast dömas till företagsbot om den kan anses utgöra näringsverksamhet.

I varje verksamhet, privat som offentlig, riskerar chefer personligt straffansvar om de på ett oaktsamt sätt orsakat en olycka, skada eller sjukdom genom att inte ha uppfyllt sina skyldigheter enligt arbetsmiljölagen.

 

Uppdaterad: 2018-03-13 Tipsa om sidan

Relaterad information

Har du blivit utsatt för hot eller trakasserier, klicka här!  

Länkar till lagar, regler och föreskrifter.

Länk till Ansvar för konstnärers arbetsmiljö - några begrepp

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se