Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Arbetsrättsjurist svarar på frågor om ansvar / Har oberoende aktörer samma ansvar som offentliga?

Har en liten oberoende konstnärsdriven scen eller galleri samma ansvar som de offentliga eller kommersiella, ekonomiskt resursstarka?

Att arbeta systematiskt och förbyggande med arbetsmiljö är ofta en fråga om resurser. Därför uppstår frågan om arbets-/uppdragsgivare med små resurser har samma vittgående ansvar som de större aktörerna.

Svaret är att i princip är arbetsmiljöansvaret detsamma för små arbetsgivare som för stora. Dock skiljer sig ansvaret något vad gäller kraven på dokumentation. Om man har minst tio arbetstagare i sin verksamhet, ska det till exempel finnas en skriftlig arbetsmiljöpolicy samt skriftliga rutiner för och uppföljningar av arbetsmiljöarbetet. Men även arbetsgivare med färre än tio arbetstagare i verksamheten behöver göra skriftliga riskbedömningar och handlingsplaner för planerade åtgärder i arbetsmiljön.

När det gäller arbetsmiljöansvar för den som råder över ett arbetsställe eller upplåter lokal, markområde eller utrymme, är ansvaret samma för stora som små.

Observera att ansvaret gäller även för ideella aktörer. Även ideella arbetsinsatser kan ibland bedömas som anställningsförhållanden. Det är också viktigt att notera att arbetsmiljöansvaret för den som råder över ett arbetsställe omfattar alla som rör sig på arbetsstället: det vill säga även andra som arbetar där samt besökare/publik.

Uppdaterad: 2018-03-13 Tipsa om sidan

Relaterad information

Har du blivit utsatt för hot eller trakasserier, klicka här!  

Länkar till lagar, regler och föreskrifter.

Länk till Ansvar för konstnärers arbetsmiljö - några begrepp

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se