Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Kulturbryggan beviljar medel till mecenatplattform för kultursektorn

Kulturbryggan beviljar medel till mecenatplattform för kultursektorn

2021-06-16
Kulturbryggan har i årets första utlysning beviljat 14 991 000 kronor till 14 projekt. Beslutet fattades av Kulturbryggans ledamöter den 2 juni 2021.
Bland dessa 14 projekt har ett projekt för första gången beviljats medel inom Kulturbryggans program Nya finansieringsmodeller. Programmet finns till för att på sikt öka den privata finansieringen inom kultursektorn genom att stödja utvecklingen av nya eller annorlunda finansieringsmodeller för konst och kultur.
Inom programmet beviljades Sensestack AB 1 124 000 kronor för att utveckla en mecenatplattform för kultursektorn med inspiration hämtad från etablerade plattformar som exempelvis Patreon.

Lista över beviljade projekt finns här.

 
Uppdaterad: 2021-06-18 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se