Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Konstnärsnämnden samlar bransch- och upphovsrättsorganisationerna för att undersöka digitaliseringens konsekvenser för yrkesverksamma konstnärer

Konstnärsnämnden samlar bransch- och upphovsrättsorganisationerna för att undersöka digitaliseringens konsekvenser för yrkesverksamma konstnärer

2021-03-09
­– Vi ser att konstnärer inte får en skälig del av den ekonomi som digitaliseringen genererar. Tendensen är att mer arbete utförs till lägre ersättning i en över tid nedåtgående spiral, säger Stefan Ahlenius utredare på Konstnärsnämnden.
Vi har därför fått i uppdrag av regeringen att kartlägga hur digitaliseringen påverkar de yrkesverksamma konstnärernas ekonomiska och arbetsmässiga villkor. 

Konstnärsnämndens arbete inleddes hösten 2020 med en enkät till upphovsrätts- och branschorganisationerna. Organisationernas svar ligger till grund för gemensamma sakråd i februari/mars där vi tillsammans diskuterar de problemformuleringar och åtgärder som är avgörande för målgruppen. 
Resultatet kommer att presenteras för regeringen i en rapport den 31 maj 2021. 
 
Uppdaterad: 2021-03-09 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se