Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Programrådet för 2020-års möte för nationellt nätverk för konstnärliga residens, hälsar er varmt välkomna till digital träff, 24-25 november!

Programrådet för 2020-års möte för nationellt nätverk för konstnärliga residens, hälsar er varmt välkomna till digital träff, 24-25 november!

Pandemiåret 2020 får vi hålla till godo med en digital nätverksträff i det nationella nätverket för konstnärliga residens.

 Till den 24-25 november har dock inga seminarier eller föreläsningar bokats. Istället får vi som befolkar nätverket möjlighet att träffa varandra i en eller två valbara bikupor, samt ta del av ett, av programrådet sammanställt, digitalt material. Programrådet för årets träff har helt enkelt lagt fokus på att vi ska lära känna varandra lite bättre och ser sedan fram emot en fysisk träff under 2021.

Detta har hänt!

Sedan den svenska regeringen lade fram skrivelsen Kulturlivets internationalisering (Skr: 2005/06:188) 2006 har residensverksamheter utvecklats på olika håll l i hela landet i ett diversifierat och expanderande fält för utbyte inom alla kulturområden. Ett av skrivelsen fem delmål var just: …att kulturlivet i Sverige i högre grad öppnas för influenser från andra länder och kulturer och att internationaliseringen kommer en bred publik tillgodo, oavsett bostadsort, kön, social eller etnisk bakgrund eller eventuellt funktionshinder… Redan då konstaterades: …Landsting och kommuner står också för en betydande del av den offentliga finansieringen av internationell kulturverksamhet

Nätverket för konstnärliga residens kan dock efter vårens enkät, som ett 40-tal residensverksamheter i hela landet besvarat, konstatera att även konstnärer och fria aktörer spelar en stor och viktig roll för dynamiken och öppenhet i det svenska i kulturlivet genom de konstnärsdrivna och självinitierade residensverksamheter som drivs utanför landets storstäder. Det nationella nätverket för konstnärliga residens arbetar nu för att lyfta fram residensverksamheternas roll i arbetet att vitalisera det svenska kulturlivet genom lokalt förankrade konstnärliga utbyten.

Den internationella residensorganisationen Res Artis meddelade i september att 54% av deras medlemmar avbrutit, förkortat eller skjutit upp inplanerad residensverksamhet,  9% av residensorganisationerna har behövt stänga ner på obestämd tid och bara 17% av de tillfrågade har tillgång till stöd för nödfinansiering, detta till följd av covid-19. Residensverksamheter har sköra organisatoriska och ekonomiska förhållanden såväl nationellt som internationellt. Rådande pandemi hotar en redan bräcklig tillvaro och att formera ett nationellt nätverk känns verkligt angeläget. En och en utgör residensverksamheter ofta undantaget, men sedda tillsammans kan vi slå vakt om de viktiga värden residens-verksamheterna tillför.


Program

  • 24/11, kl.11:30-13:00 eller kl.18:30-20:00 | Vi möts

Bohemernas lunch/afton bjuder in till att mötas i ett samtal kring residens på ett personligt och filosofiskt plan under en gemensam digital lunch- eller middagsbjudning. För att vara med tänder du en trevlig belysning, dukar fram valfritt dryck och något att äta. Sedan är det dags att logga in. Välkommen!

”I went to the wood because I wished to live deliberatly, to front only the essential facts of life, and see if I could not learn what it had to teach, and not, when I came to die, discover that I had not lived.”, ur Skogsliv vid Walden av Henri David Thoreau, (1854).

Bohemernas lunch/afton är ett format som utvecklats av Gylleboverket. 

  • 25/11, kl.10:00-12:00 | Vi arbetar tillsammans

Vi behåller vår filosofiska skärpa och går in i ett konkretiserande samtal kring nätverket, i parallella grupper. Hur ska vi formera oss, ska vi träffas en gång om året eller mer ofta, ska vi ha en medlemsavgift (med olika avgift beroende på verksamheternas ekonomiska förutsättningar), vill vi söka nordiska pengar för att undersöka möjligheterna att skapa en nordisk plattform och vad ska nätverket heta?

En samtalsledare introducerar och ställer frågor. Frågorna är likadana i samtliga grupper och sammanställs efter passet. Vi tror att max 9 personer kan samtala bra tillsammans och blir vi väldigt många kommer vi att be några av er om hjälp att samtalsleda och anteckna.


Inför att vi ses – skicka in ett digitalt visitkort

För att möjliggöra att vi lär känna varandras verksamheter innan vi ses vill vi uppmana alla residensverksamheter att skicka in ett digitalt visitkort, eller en kortare film på ca 1-1,5 minuter. Ni kan använda er av en enkel mobilfilmning, redan producerade filmklipp eller sätta samman stillbilder till en bildspel i formaten .mov eller .mp4. Inled och avsluta med verksamhetens namn och, om ni har, er logga. Vi sänder här länk till tre exempel men känn er fria att presentera era verksamheter på det sätt ni tycker passar.

De digitala visitkorten publiceras på en enklare hemsida som vi skickar er en länk till inför 24-25/11. Skicka ert digitala visitkort senast 16/11 till: davor.abazovic@regionhalland.se
På hemsidan kommer ni också att finna ett material sammanställt av programrådet.

Ni anmäler er via denna länk (med möjlighet att anmäla sig till passen bohemernas lunch, bohemernas afton, hur kan vi arbeta tillsammans).  

Sista anmälan 16/11-2020, begränsat antal, max 70 deltagare totalt.
Har du frågor? Kontakta Davor Abazovic, Art Inside Out/Kultur i Halland, e-post: davor.abazovic@regionhalland.se

Den första träffen i nationella nätverket för konstnärliga residens genomfördes på Konstnärsnämnden hösten 2019. Halland fick i uppdrag att anordna 2020-års träff. För att utveckla ett relevant och för nätverket väl förankrat innehåll sattes ett programråd samman. Målet var en god geografisk spridning samt erfarenhet från residensverksamheter med olika huvudmän och programrådet 2020 består av Helena Selder (BAC), Etta Säve och Jona Elfdahl (Gyllenboverket), Hanna Isaksson (Resurscentrum för Konst i Norrbotten), Evelina Lindblom (Konst i Halland/Hallands Konstmuseum), Annika Björkman (Iaspis/Konstnärsnämnden), Davor Abazovic och Petra Johansson (Art Inside Out/Kultur i Halland).

 

Länk till anmälan
Uppdaterad: 2020-11-02 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se