Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Socrates Stratis

Socrates Stratis

Curator in Residence, Stockholm 8 – 29 oktober 2020
Socrates Stratis är arkitekt, urbanist och aktivist med inriktning på ”urban commons”. Han är professor vid institutionen för Arkitektur på University of Cyprus. Hans forskning fokuserar på arkitekturens och stadsplaneringens politiska inflytande. Han studerar det strategiska värdet av stadsplanering, liksom de sociala dimensionerna av arkitektur och hur dessa praktiker kan verka kritiskt inom stadsutveckling. Sokrates rör sig mellan reflekterande praktik och praktikbaserad forskning genom att kombinera undervisning, praktik, curerande och skrivande. Hans forskning influeras av att han verkar inom det mycket omtvistade territorium som Cypern utgör och genom sitt arbete med att aktivt bidra utveckling av framväxande Europeiska urbanpraktiker, genom sin vetenskapliga position i EUROPAN Europe. Han är en av grundarna av byrån AA & U, Cypern. Soctates curatoriella och aktivistiska arbete omfattar Cyperns deltagande i 15:e Arkitekturbiennalen i Venedig och för projektet "Hands-on Famagusta". Han är redaktör för boken "Guide to Common Urban Imaginaries in Contested Spaces", jovis. 2016.
 

Uppdaterad: 2020-10-09 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Iaspis, Konstnärsnämnden Maria skolgata 83, 2 tr, SE-118 53 Stockholm
  • Telefon: +46 (0)8 - 506 550 00
  • E-post: info@iaspis.se