Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Krisstipendier / Konstnärsnämndens tillfälliga krisstipendium

Konstnärsnämndens tillfälliga krisstipendium

Stipendium till följd av intäktsbortfall.
Om stipendiet
Syftet med stipendiet är att kompensera för yrkesverksamma konstnärers intäktsbortfall till följd av utebliven ersättning i samband med inställda konstnärliga uppdrag, som var planerade att äga rum under perioden 12 mars till 31 augusti 2020. Avtalet måste ha varit tecknat före den 29 mars.
Krisstipendium går även att söka för konstnärliga uppdrag som skulle inträffat under perioden, men som har blivit uppskjutna till efter 31 december 2020, om ersättning för uppdraget inte har betalats ut eller kommer att betalas ut under innevarande år.
Intäktsbortfallet måste uppgå till sammanlagt minst 15 000 kronor exklusive moms (alternativt 15 000 kronor brutto vid utebliven löneinkomst) för att konstnär ska vara berättigad att söka stipendiet.
Stipendiet kan sökas på en av tre nivåer, 15 000 kronor, 30 000 kronor eller 50 000 kronor, baserat på styrkt intäktsbortfall. Sökande väljer nivå och verifierar intäktsbortfall upp till sökt summa. Stipendiet är skattefritt och behöver inte redovisas.
Vem kan söka?
Yrkesverksamma konstnärer inom bild och form, musik, teater, dans, samtida cirkus och film kan söka stipendiet. Endast konstnärer bosatta i Sverige och/eller med sin huvudsakliga verksamhet i landet kan ansöka
Krisstipendium kan inte ges till:
• ett intäktsbortfall som ersatts från annan bidragsgivande part
• den som erhåller ersättning för mer än halvtid från A-kassa under den period som intäktsbortfallet ägde eller skulle ägt rum 
• Den som är heltidsanställd eller anställd inom musik-, teater- eller dansallianserna
• den som är studerande på mer än 50 procent
• den som under 2020 uppbär statlig inkomstgaranti, långtidsstipendium eller femårigt arbetsstipendium
Ansökan
Ansökan görs digitalt på Konstnärsnämndens hemsida genom att logga in med e-legitimation.
Till ansökan ska du bifoga dokument som intygar ditt intäktsbortfall. Det kan exempelvis vara avtal, överenskommelser, kontrakt, uppdrag via mejl, sms, skärmdump eller annat som styrker uppdraget.
Bilagor godkänns i följande format: pdf, word, jpg och png. Bilagornas storlek kan sammantaget uppgå till 5 MB.
Till denna ansökan behöver inga arbetsprover bifogas.
När du skickat in din ansökan får du upp en bekräftelse på skärmen med ditt ärendenummer. Du får också ett mejl om att ansökan är mottagen.
Ansökan ska vara komplett när den lämnas in. Inga kompletteringar tas emot i efterhand.
Ansökan ska vara inlämnad senast midnatt den 14 maj. Ansökningstiden har gått ut.
 
Beslut
Beslut om krisstipendium fattas av Konstnärsnämndens direktör. Vi beräknar att kunna lämna besked om beslut innan midsommar. Beslutet kan inte överklagas.
Mer information: Frågor och svar om krisstipendiet   https://www.konstnarsnamnden.se/default.aspx?id=24196
Har du frågor mejla till krisstipendium@konstnarsnamnden.se 

 
Uppdaterad: 2020-05-15 Tipsa om sidan


Information in English  

Frågor och svar om krisstipendierna

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se