Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Statliga kulturaktörer som fördelar medel från stödpaketet till kultur

Statliga kulturaktörer som fördelar medel från stödpaketet till kultur

Regeringen har beslutat om ett stödpaket till kulturen på 500 miljoner för att lindra Corona-pandemins verkningar och gett olika kulturmyndigheter i uppdrag att fördela ut pengarna. Nedan hittar du kortfattad information och länkar till de statliga myndigheter som har fått uppdrag att fördela medel. Tänk på att många utlysningar har korta ansökningstider, så ansök i tid.
Konstnärsnämnden - Observera! Sista ansökningsdag har gått ut
Konstnärsnämnden fördelar stöd till enskilda konstnärer inom bild och form, musik, teater, dans, cirkus och film. Dessa konstnärer/kulturskapare söker Krisstipendium hos Konstnärsnämnden. 

Läs mer om Konstnärsnämndens krisstipendium 

Författarfonden - Observera ! Ansökningstiden har gått ut  
Här kan samtliga kategorier av litterärt yrkesverksamma söka medel: författare, dramatiker/manusförfattare, tecknare, fotografer, kulturjournalister samt översättare. Stipendierna som är kopplade till krisstödet kan sökas 24 april - 8 maj. 

Läs mer om Författarförbundets stipendier

Statens Kulturråd - Observera!  Ansökningstiden har gått ut
Kulturrådets stöd kan sökas av arrangörer av konserter, scenkonstföreställningar, utställningar, föreläsningar eller andra liknande kulturevenemang i Sverige. Stödet kan också sökas av konstnärligt verksamma aktörer som arbetat med eller skulle ha medverkat i evenemanget, dock inte enskilda konstnärer. Konstnärligt verksam aktör kan till exempel vara en musikgrupp, teaterensemble, konstnärskollektiv eller fri dansgrupp. Stödet kan endast sökas av juridiska personer eller enskilda näringsidkare som är verksamma i Sverige och som bedriver eller arrangerar professionell kulturverksamhet. Stödet kan inte sökas av arrangörer eller andra aktörer som tilldelas medel direkt av regeringen eller får verksamhetsbidrag genom kultursamverkansmodellen.  Enskilda konstnärer hänvisas att söka Krisstipendium hos Konstnärsnämnden, men om arrangörer har anställt enskilda konstnärer, kan arrangören hos Kulturrådet ansöka om stöd för att kunna arvodera dessa.  
 
Kulturrådets utlysning har tre olika sista ansökningsdagar:

Stödpaket kultur: utställningar, föreläsningar och liknande evenemang. Ansökningstid 28 april - 11 maj.

Stödpaket kultur: scenkonstföreställningar. Ansökningstid 28 april - 12 maj
Stödpaket kultur: konserter. Ansökningstid 28 april - 13 maj.

Läs mer om Kulturrådets stödpaket 


Svenska Filminstitutet - Observera! Ansökningstiden har gått ut  
Svenska Filminstitutet fördelar stöd till filmverksamhet. Här kan du söka om du exempelvis är arrangör av filmföreställningar på biografer som har tappat biljettintäkter med anledning av covid-19, men även andra arrangörer av filmvisningar på biografer som är öppna för allmänheten som filmfestivaler. Ansökningstid 27 april - 5 maj.

Läs mer om Filminstitutets stödformer 
 
Andra statliga insatser
Flera av regeringens andra stödpaket kan också komma kultursektorn till del.

Mer information hittar du bland annat på Konstnärsguiden och Tillväxtverket .
 
Uppdaterad: 2020-06-17 Tipsa om sidan

  

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se