Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Adèle Essle Zeiss

Adèle Essle Zeiss

Residensstipendiat i Stockholm 3 april - 27 september 2020


Född 1983 i Stockholm, bor och arbetar i Stockholm.

Examen från Kungliga Svenska Balettskolans moderna linje 2002 och Kungl. Konsthögskolans femåriga program i fri konst Stockholm 2018.

Jag gör performanceverk och installationer som bygger på grundläggande aspekter av kroppen och som fyller rummet en förstärkt kroppslig närvaro. Jag använder ofta objekt för att förtydliga det som sker i kropparna. Mitt konstnärsskap har sitt ursprung i dans och koreografi och jag arbetar fram nya idéer genom att experimentera fysiskt, ofta i samarbete med dansare.

I mina två senaste verk har jag arbetat med tyngd och balans i installationer där dansare balanserar på upphängda plankor med betongsäckar som motvikter till deras kroppar eller kroppsdelar. Genom verken har jag undersökt balanssystemet, ett helautomatiskt inlärt system som är lagrat i kroppen och inte går att styra med vilja. Jag har även varit intresserad av upplevelsen av kroppens tyngd som ett inifrån perspektiv av den egna kroppen och i kontrast till det vad handlingen att väga en kropp representerar.

På Iaspis kommer jag att prova nya idéer och arbeta på ett nytt större performanceverk där dansarna delar vikt med varandra med hjälp av linor och lyftblock.

https://vimeo.com/322202493
https://vimeo.com/244357241
 

Uppdaterad: 2020-08-19 Tipsa om sidan

 

  • Adress: IASPIS, Konstnärsnämnden Maria skolgata 83, 2 tr, SE-118 53 Stockholm
  • Telefon: +46 (0)8 - 506 550 00
  • E-post: info@iaspis.se