Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Sakråd om digitaliseringens konsekvenser för konstnärer

Sakråd om digitaliseringens konsekvenser för konstnärer

2020-03-10
Konstnärsnämnden har bjudit in till sakråd om digitaliseringens konsekvenser för konstnärer och deras förutsättningar att verka i det nya digitala landskapet.
Konstnärsnämnden har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga digitaliseringens konsekvenser för konstnärer och analysera deras förutsättningar att verka i det nya digitala landskapet. Kartläggningen ska ske i samverkan med upphovsrättsorganisationerna inom de olika konstområdena.
Därför har Konstnärsnämnden bjudit in upphovsrättsorganisationer samt representanter från KLYS och PRV (Patent- och registreringsverket) till ett sakråd i maj. Fokus för mötet är konstnärers möjlighet att utifrån gällande rätt, verka i den digitala miljön och att där nyttja, tillvarata och säkerställa rättigheterna till sina verk.

Läs vidare om Konstnärsnämndens uppdrag enligt regleringsbrevet för 2020 .

 
 
Uppdaterad: 2020-03-10 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se