Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Helsinki Design Residency 2020: Intelligenser

Helsinki Design Residency 2020: Intelligenser

Iaspis utlyser Helsinki Design Residency 2020. Residenset organiseras av Helsinki International Artist Programme – HIAP, tillsammans med Strelka Institute och Iaspis, i samarbete med Helsinki Design Week och Design Museum Helsinki.Programmet är öppet för dig som arbetar med design, arkitektur och konst, och som har intresse av att kritiskt och praktiskt undersöka design som en kulturell praktik.

Residenset består av två arbetsperioder i Helsingfors: två veckor för research i maj och juni, samt en månad för produktion och presentation i augusti och september som samordnas med Helsingfors designvecka (23 maj - 7 juni samt 15 augusti - 15 september). Residenset är öppet för tre oberoende utövare, en från vardera Ryssland, Sverige och Finland.

Utöver boende och arbetsplats ges ett stipendium på 29 000 kr. Av dessa är 23 000 kr för levnadsomkostnader och resor mellan Sverige och Finland samt 6 000 kr för produktionskostnader (utskrifter, modeller, prototyper, studiebesök etc.).

Helsinki Design Residency grundades 2012 som en del av World Design Capital i Helsingfors.

Läs mer om residensprogrammets struktur och tema 2020 här >>

Ansökan

Ansökningstid: 27 januari - 9 mars 2020.

Urval

Helsinki Design Residency prioriterar sökande som är utövare inom eller mellan områdena design, arkitektur, mode och konst. Sökande måste vara baserad i Sverige och ha minst 2 års erfarenhet och högst 10 års erfarenhet samt kunna uppvisa erfarenhet av samarbetsprojekt. Stipendiaten som utses måste kunna delta i båda arbetsperioderna (28 maj - 11 juni samt 16 augusti - 16 september 2020).

Konstnärsnämndens Iaspisdelegation kommer att välja ett antal kandidater och utifrån detta underlag görs det slutliga urvalet av en grupp med företrädare för HIAP, Strelka Institute, Helsinki Design Week och Design Museum Helsinki samt specialister från olika designområden.

Så här ansöker du

Konstnärer som är baserade i Sverige ansöker med e-legitimation på www.konstnarsnamnden.se eller på avsedd PDF-blankett.

Utöver frågorna i den digitala ansökan skall du bifoga ett dokument (PDF) som bilaga, innehållande följande avsnitt:

1. Statement
Presentera ditt perspektiv på årets residenstema samt dina intentioner med att söka till programmet (Max. 250 ord).

2. Projektförslag
Presentera ett förslag till ett undersökande projekt som du vill genomföra under residenset beskrivande vilka ämnen/frågor du vill utforska. (max 500 ord).

3. Plan
Presentera en realistisk aktivitetsplan som beskriver de olika stadierna i ditt projektförslag, från början av programmet till avslutningen (och möjligen tid där emellan).

4. Portfolio
Presentera upp till fem exempel på viktiga projekt (realiserade eller spekulativa) som representerar din praktik och förhållningsätt. Bildmaterial kan laddas upp som arbetsprover.

5. Ditt CV

Ansökan skall vara på engelska då det slutgiltiga urvalet görs av Helsinki Design Residence jury. Ansökan måste vara komplett när den lämnas in. Konstnärsnämnden godtar inte kompletteringar i efterhand.

Gör du din ansökan digitalt laddar du upp arbetsproverna i slutet av ansökan.

Om du gör ansökan på pdf blankett kan du antingen fylla i den digitalt och maila till
bildochform@konstnarsnamnden.se med arbetsprover samt bilaga bifogade till mailet eller skriva ut blanketten och skicka till oss per post.

I en ansökan utskriven på papper måste arbetsproverna rymmas inom ett stående A4-format (pappersansökan med arbetsprover tillgängliggörs för granskarna digitalt genom inskanning). Ange tillkomstår, titel, teknik och storlek för varje verk. Glöm inte att skriva namn och personnummer på bilagan. Bifoga inget ytterligare material som t.ex. kataloger och lösa skisser.

Arbetsprover returneras inte.

Ansökan i pappersform skickas eller lämnas till Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 118 53 Stockholm.

För ytterligare information kontakta Karolina Pahlén, 08-506 550 55,
karolina.pahlen@konstnarsnamnden.se

Uppdaterad: 2020-01-28 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Iaspis, Konstnärsnämnden Maria skolgata 83, 2 tr, SE-118 53 Stockholm
  • Telefon: +46 (0)8 - 506 550 00
  • E-post: info@iaspis.se