Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / ɬɾąŋʂɠɛŋıƈ ɧƙı 2021: The imaginal disc

ɬɾąŋʂɠɛŋıƈ ɧƙı 2021: The imaginal disc

IASPIS utlyser residenset ɬɾąŋʂɠɛŋıƈ ɧƙı 2021. Residenset organiseras av Tier treuhand tillsammans med Strelka Institute och IASPIS, i samarbete med Helsinki Design Week och Design Museum Helsinki, med stöd av Helsinki International Artist Programme – HIAP/Villa Eläintarha & Connecting Points

 Interior

ɬɾąŋʂɠɛŋıƈ ɧƙı är ett postdisciplinärt residens och publikt program för utvidgad rumslig praktik. Programmet är öppet för konstnärliga utövare och forskare som (utan hänsyn till disciplinär bakgrund) försöker analysera, spekulera i och föreställa sig framtiden för en vår (trans)materiella gestaltade och byggda livsmiljö.

The imaginal disc, är titeln på denna upplaga av residenset. Det bjuder in till att fokusera på utforskningar av möjligheter, gränser och olika former av kunskap, okunskap och materialiserande av kunskap och minne kopplat till grundläggande förändringsprocesser. Sökande uppmanas att reflektera över detta, men det är inget krav att ett tänkt projekt relaterar bokstavligt eller direkt till temat.

Residenset genomförs i Helsingfors 2 augusti – 19 september 2021 och delvis kopplat till Helsingfors designvecka (9 – 19 september). En utövare från Sverige kommer att väljas ut för att delta i programmet tillsammans med en deltagare från Ryssland och en från Finland.

Om restriktioner kopplade till pandemin skulle förhindra närvaro på plats så anpassas residenset för ett genomförande online (utifrån erfarenheter från 2020).

Läs mer om  ɬɾąŋʂɠɛŋıƈ ɧƙı och tematiken här >> http://transgenic.space/

Stipendium
Utöver boende och arbetsplats ges ett stipendium på 29 000 kr. Av dessa är 23 000 kr för levnadsomkostnader och resor mellan Sverige och Finland samt 6 000 kr för produktionskostnader (utskrifter, modeller, prototyper, studiebesök etc.).

Ansökan
Ansökningstid: 9 mars - 30 mars

Ansökan skrivs på engelska och görs via vårt digitala ansökningssystem eller på avsedd pdf-blankett..

Utöver uppgifterna i den digitala ansökan skall du bifoga ett dokument (PDF) som bilaga, innehållande följande avsnitt:: 

1. Arbetsplan. Beskriv hur du planerar att arbeta så konkret som möjligt; t.ex. vilka du vill träffa, platser som du vill besöka osv.; hur du vill visa upp ditt projekt / undersökning – max 2.000 tecken. Detaljer om publika evenemang och möjligheter att presentera kommer att utvecklas på  http://transgenic.space/

2. Projektförslag. Beskriv ett projekt eller undersökande som du vill genomföra under residenset; kontextualisera det inom din praktik och /eller inom residenstemat; beskriv projektets målsättning –max 2.000 tecken.

3. Referenser. Ange en till tre referenser (t.ex. böcker, artiklar o.s.v.) som är viktiga för din praktik och som skulle kunna användas för en läsecirkel under residenset.
http://transgenic.space/

Urval
Konstnärsnämndens Iaspisdelegation kommer att välja ett antal kandidater och utifrån detta underlag görs det slutliga urvalet av en grupp med företrädare för HIAP, Strelka Institute, Helsinki Design Week och Design Museum Helsinki samt specialister från olika designområden.

För ytterligare information kontakta Karolina Pahlén, 08-506 550 55,
karolina.pahlen@konstnarsnamnden.se

Uppdaterad: 2021-03-15 Tipsa om sidan

 

  • Adress: IASPIS, Konstnärsnämnden Maria skolgata 83, 2 tr, SE-118 53 Stockholm
  • Telefon: +46 (0)8 - 506 550 00
  • E-post: info@iaspis.se