Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Kultur och bildning i samhällsbygget - föredrag av Sverker Sörlin och efterföljande samtal med Samverkansrådet

Kultur och bildning i samhällsbygget - föredrag av Sverker Sörlin och efterföljande samtal med Samverkansrådet

2020-01-15
Den 5 februari 2020 kl 16 föreläser Sverker Sörlin om kultur och bildning i samhällsbygget. Efter föredraget modererar Ingrid Elam ett panelsamtal om aktuella utmaningar och möjligheter med myndighetscheferna i Samverkansrådet* där även Konstnärsnämndens direktör Anna Söderbäck ingår.
Sverker Sörlin har skrivit boken Till bildningens försvar. Den svåra konsten att veta tillsammans. Han beskriver hur bildning utgörs av kunskap och minnen. Den bidrar till samhällets gemensamma värderingar. Förmågan att ifrågasätta destruktiva, auktoritära och nationalistiska krafter stärks. Förmågan att ta ett samhällsansvar utvecklas.

Efter föredraget följer ett panelsamtal med myndighetscheferna i Samverkansrådet*. 

Medverkande: Sverker Sörlin, idéhistoriker och författare och professor i miljöhistoria vid KTH, Samverkansrådets representanter: Staffan Forssell, Kulturrådet, Magnus Aspegren, Riksteatern, Karin Grönvall, Kungliga biblioteket, Karin Åstrom Iko, Riksarkivet, Jörgen Peters, Länsstyrelsen i Hallands län, Friedrike Roedenbeck, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Anna Serner, Filminstitutet och Anna Söderbäck, Konstnärsnämnden. Samtalet modereras av Ingrid Elam, författare och kritiker.

Arrangemanget är ett samarbete mellan myndigheterna i Samverkansrådet*, projektleds av Kulturrådet och genomförs på Folk och Kultur i Eskilstuna i Munktellsalen på Hotell Bolinder Munktell.


* Myndigheterna i Samverkansrådet ska tillsammans, men utifrån sina olika uppdrag, följa den regionala kulturpolitiken som beslutas genom kultursamverkansmodellen. Syftet är att stärka den regionala kulturpolitiken. Tillsammans arbetar man på olika sätt för kultur i hela landet. Genom Kultursamverkansmodellen har regionernas nationella inflytande ökat. Läs mer om kultursamverkansmodellen på Kulturrådets hemsida.

 
 
Uppdaterad: 2020-01-17 Tipsa om sidan

Läs mer om arrangemanget på Folk och kulturs hemsida.

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se