Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / aghili/karlsson

aghili/karlsson

Residensstipendiater i Stockholm 1 oktober 2019 - 31 mars 2020


Björn Karlsson och Nasim Aghili. Nasim Aghili född 1980, Teheran. Björn Karlsson född 1976, Stockholm. Baserade i Stockholm.

aghili/karlsson (Nasim Aghili och Björn Karlsson) arbetar främst med performance och installationer, ofta i det offentliga rummet. Vårt arbete samtalar med erfarenheter av att leva i olika former av exil och maktens reproducerande av osörjbarhet. Vårt arbete tar därför ofta formen av helande ritualer som iscensätter och gör sörjbarhet. På senare tid har vi arbetat i internationella projekt som undersöker radikal odling, civil olydnad och systerskapets estetik, främst i Nordamerika med konstnärer, aktivister och kollektiv vars arbete utgår ifrån olika former av dekoloniserande praktiker.

På Iaspis vill vi arbeta med en performance-serie (rumslig och digital) som blir ett försök till artikulerande av strategier för kommunikation och konstnärlig praktik utifrån en idé om gemensamhet och alternativa verklighetspraktiker - som var för sig men framför allt sammantaget skapar en annan logik än den rådande nyliberala, individualistiska, heterosexuella och koloniala som vi tar för naturlig och som ofrånkomlig. Vi kommer att arbeta med den amerikanska filosofen Jack Halberstams idéer om queer anarki och ”Aesthetics of Chaos” för att undersöka konstnärliga strategier för att störa en rådande ordning. Vi kommer att arbeta med platsspecifika och deltagande performance-verk och på Iaspis blir vår studio både scen och mötesplats för deltagare och samarbeten. Vi kommer att under vår vistelse bjuda in andra konstnärer, såsom mexikanska konstnären och rapparen Vreni Michelini Castillo (baserad i Oakland och verksam under namnet Chhoti Maa).

MFA från Konstfack och BA från Stockholms universitet, Teatervetenskap.
Våra verk har visats i Sverige, Puerto Rico, Mexico, USA, Frankrike, Estland, Norge och Sápmi, både i utställningar, som turnerande performance och verk i det offentliga rummet. Bland senare arbeten finns det permanenta verket şaneşîn (Hässelby, Stockholm) som bygger på ett samarbete med den lokala föreningen Rådet av Enade Kreoler och Statens Konstråds satsning Konst händer och Shoresh - The Ground is On Fire, ett platsspecifikt performance som öppnade på Highways Performance Space i Los Angeles.

www.aghili-karlsson.se
 

Uppdaterad: 2019-09-20 Tipsa om sidan

Fotograf: Ricard Estay, Statens Konstråd.

  • Adress: Iaspis, Konstnärsnämnden Maria skolgata 83, 2 tr, SE-118 53 Stockholm
  • Telefon: +46 (0)8 - 506 550 00
  • E-post: info@iaspis.se