Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Anna-Karin Larsson tilldelas Dynamostipendiet

Anna-Karin Larsson tilldelas Dynamostipendiet


Andreas BertmanAnna-Karin Larsson, verksamhetsledare på Filmform. Hon tilldelas 2019 års Dynamostipendium som är på 150 000 kronor.
2019-08-22
Konstnärsnämnden uppmärksammar i år Anna-Karin Larsson, verksamhetsledare på Filmform. Hon tilldelas 2019 års Dynamostipendium som är på 150 000 kronor.
Konstnärsnämnden uppmärksammar i år Anna-Karin Larsson, verksamhetsledare på Filmform. Hon tilldelas 2019 års Dynamostipendium som är på 150 000 kronor.

Bildkonstnärsfondens motivering lyder:
Anna Karin Larsson har genom sitt enträgna arbete som Filmforms verksamhetsledare sedan år 2000, verkat för experimentfilm och videokonst i Sverige. Genom att vårda, arkivera och distribuera filmer, erbjuder Filmform konstnärer att dela och sprida sina arbeten. Det är en subtil och nästan osynlig struktur, samtidigt som den är otroligt behövd och viktig för den konstnärliga sektorn. Den rörliga bildens historia i Sverige har genom Anna Karin Larsson och hennes kollegor på Filmform funnit en plats.

Om Filmform
Filmform är en stiftelse som verkar för att främja, distribuera och bevara svensk experimentfilm och videokonst. Filmform startades redan 1950, då under namnet Svensk Experimentfilmstudio, av en brokig skara filmare, poeter, författare och konstnärer, som ett av de första arkiven av experimentfilm och videokonst i världen.
Stiftelsens idag unika samling utgör en viktig och värdefull del av den svenska filmen och det svenska kulturarvet. Filmform är en central aktör på ett mångfacetterat fält i ständig utveckling, viktig för såväl konstnärer och filmskapare som museer, gallerier, universitet och festivaler.

Stipendieutdelning
Stipendiet delas ut torsdagen den 12 september i Konstnärsnämndens lokaler på Maria skolgata 83 under Iaspis Öppna ateljéer.

Läs mer om Dynamostipendiet och tidigare stipendiater
 
Uppdaterad: 2019-08-22 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se