Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / 11 miljoner till bild- och formkonstnärers projekt

11 miljoner till bild- och formkonstnärers projekt


Ulla Viotti är en av de som fått projektbidrag för Bibliotheca – arkeologiskt bibliotek på Kivik Art Centre.

Illustration av Christer Göransson
2019-03-12
Totalt beviljas 55 projektbidrag spridda över hela landet. De vittnar om en bredd av olika uttryck, genrer och tematik.
Sammanlagt fördelar Konstnärsnämnden drygt elva miljoner kronor i projektbidrag till bild- och formkonstnärer.

Bland dem som beviljats bidrag kan nämnas bildkonstnären Ulla Viotti, Brantevik, som får 400 000 kr för uppförandet av tegelskulpturen Bibliotheca på Kivik Art Centre. Skulpturen är en cirkelformad konstruktion på 6 meter i diameter och 2,25 meter hög. I muren finns en smal öppning där besökarna kan gå in i "biblioteket". Där inne reser sig bokhyllor av tegel med drygt 2000 tegelböcker med namnen på skånska författare inpräglade i ryggarna.

Konsthantverkaren Anton Strömbäck Alvarez, Stockholm, får 350 000 kr för projektet The Autonomous Craft där han vill undersöka möjligheten att skapa skulpturer och objekt utan mänsklig närvaro. Målet är att ta fram en maskin som skapar verk under performance-liknande former inför en publik.

Modedesignern Elin Holm, Stockholm, beviljas 196 000 kronor för projektet Printograms no. 02. Projektet undersöker en tidigare outforskad metod för hållbar mönsterdesign inom svenskt och internationellt mode. Metoden appliceras direkt på det uppsydda plagget och minskar på så vis spill. Tekniken kräver heller ingen eller marginell elektricitet.

Lista över samtliga beviljade projekt »

Om Projektbidrag
Projektbidrag kan sökas av enskilda bild- eller formkonstnär. Bidraget ges för att i projektform arbeta med gestaltande experiment och andra arbeten som kan vara svåra att etikettera och kan också sökas för kollektiva projekt med en eller flera andra konstnärer eller med andra yrkesgrupper.

Kontaktinformation:
Louise Dahlgren
Handläggare
louise.dahlgren@konstnarsnamnden.se
Telefon (direkt) 08-506 550 68
 
Uppdaterad: 2019-03-18 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se