Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Seminarierna från Folk och kultur - sammanfattning

Seminarierna från Folk och kultur - sammanfattning


Fot: Karolina PahlénFrån seminariet Från global till glocal inom bildkonstområdet? Medverkande var Johan Pousette, Sara Arrhenius, Helena Selder, och Sinziana Ravini.
2019-02-19
Under Folk och kultur den 6-9 februari anordnade vi tillsammans med Kulturrådet två seminarier. Kulturpolitik för alla – Förutsättningar för scenkonst i hela landet och Från global till glocal inom bildkonstområdet?
Samtalet Från global till glocal inom bildkonstområdet?

Tillsammans med Statens kulturråd arrangerade Konstnärsnämnden ett samtal under moderation av Sara Arrhenius. Medverkande var Johan Pousette, Sinziana Ravini och Helena Selder

Sara Arrhenius inledde samtalet med att berätta om en ny riktning som för första gången uppmärksammade när hon delade ut Dynamostipendiet till Kultivator på Öland 2016. Hon betecknade det som ”en kursändring i samtidskonstens rum”. Man väljer inte landsbygden för att skapa i lugn och ro, utan för att man vill verka i en lokal kontext. En del konstnärer drar sig medvetet undan från gängse kontexter och söker sig till nya sammanhang. Samtidigt är internationella nätverk en förutsättning för många konstnärer för att vara yrkesverksamma. Konstnärer vill både arbeta internationellt och på ett hållbart sätt. Hur man reser har blivit en aktuell fråga. Panelen diskuterade en rad viktiga frågor som har bäring på samhällstrender och hållbar utveckling. Lyssna på seminariet på Vimeo här >>

 

Seminariet Kulturpolitik för alla – förutsättningar för scenkonst i hela landet

Tillsammans med Statens kulturråd arrangerade Konstnärsnämnden ett seminarium under moderation av Erik Jersenius, kulturredaktör på Vestmanlandsläns tidning. Medverkande var Maria Jacobsson, Sveriges kommuner och landsting (SKL), Martin Rickardsson och Fredrik Uhrzander, Kulturrådet, Vicky Sverkerson, Rum för Dans i Region Halland och Dritëro Kasapi, Riksteatern.

Alla statliga kulturmyndigheter har i uppdrag att se till att konst och kultur kommer fler till del i hela landet. Men hur ser förutsättningarna ut? Seminariet inleddes med kunskapspåfyllnad i form av SKL:s senaste ekonomirapport för kommuner och landsting. Befolkningen ökar och andelen barn och äldre förväntas öka allra mest. Det skapar ett hårt tryck på kommunerna att investera i barnomsorg, skolor, äldreboenden och sjukhus. En mindre andel yrkesarbetande ska försörja både barn och gamla. Vad gäller kulturens område bör den rikta in sig på bra barnkultur och arrangemang för rockålderns 80+. Kulturrådet bidrog med statistik över den statliga finansieringen av scenkonsten. Inom kulturområdet går ca 1/3 till teater, dans och musik. Den regionala fördelningen visar att 44 % av statliga medel går till Stockholm, vilket beror på de stora nationella scenerna Kungliga Operan och Dramaten. Ser man till den statliga finansieringen per invånare hamnar Västerbotten och Gotland på andra och tredje plats efter Stockholm. Scenkonsten är beroende av att det finns tillgång till lämpliga lokaler för att kunna spela i hela landet. Scenkonstproduktionerna måste anpassas efter de lokaler som finns och vara angelägna för sin publik. Riksteaterns teaterchef berättade om föreningarnas engagemang och deras betydelse för att bära upp kulturen lokalt i hela landet. Dansområdet är svagt och aktörerna inte så många. Vicky Sverkerson berättade om turnénätverket Dansnät Sverige som har vuxit sig större för varje år och idag har 12 parter, från Dansens hus, koreografer och dansgrupper till kulturförvaltningar i kommuner och regioner. Dansföreställningar ställer krav på lokaler och dansare behöver lokaler för daglig träning.

En av slutsatserna var att det krävs mera samverkan för att klara denna utmaning gemensamt.  Lyssna på seminariet på Vimeo här >>

 
Uppdaterad: 2019-02-21 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se